• HBO stageopdracht: onderzoek optimaal benutten van nuttige insecten tegen trips in de koolteelt

 • 8 maart 2020

  In het kader van project ‘Naar een duurzame koolteelt II – 2020 t/m 2022’

  De Nederlandse koolteelt staat bekend om zijn hoge opbrengsten per hectare, in geen enkel land wordt deze efficiëntie geëvenaard. Koolproducten zijn dan ook een zeer belangrijke subgroep in de groentesector voor de export. In 2018 is alleen al aan witte kool voor ruim 109 miljoen dollar geëxporteerd vanuit Nederland. Daarmee behoort de Nederlandse witte kool teler tot een van de grootste exporteurs van de wereld.

  De efficiëntie van de koolteelt is te wijten aan de uitgekiende bemesting die zorgt voor een hoge opbrengst. Hoge productie kan invloed hebben op de weerbaarheid tegen ziekten en plagen.

  In de Nederlandse koolteelt zorgen plagen zoals trips, rupsen van o.a. de koolmot, koolwittevlieg en de koolvlieg landelijk voor de meeste schade. Bij trips zijn er in 2019 opbrengstdervingen gezien tot wel 30% van de productie. De chemisch synthetische middelen die in de huidige teelten tegen trips en koolmot worden gebruikt zijn vaak maar beperkt effectief en toelatingen staan onder druk. Nieuwe methoden om plagen en ziekten te beheersen zijn nodig om de Nederlandse koolteelt toekomstbestendig te maken en die voldoet aan de eisen van de maatschappij, consument en de retail.

  Trips is in de koolteelt één van de meest belangrijke plagen wat leidt tot extra arbeid en opbrengst derving doordat beschadigde bladeren verwijderd moeten worden. In het project ‘Duurzame Kool Teelt’ (2017-2019) is waargenomen wanneer de grote vlucht van trips is én is er een indruk verkregen van de aanwezige natuurlijke vijanden in de koolteelt. Meer kennis is nodig 1) over het tijdstip waarop de eerste trips in het gewas is en, op langere termijn, schade aanbrengt en 2) over de opbouw van de populatie natuurlijke vijanden. Met die kennis kan mogelijk een optimale geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie worden ontwikkeld als onderdeel van IPM en ICM (Integrated Pest/Crop Management).

  Gedurende de afgelopen jaren hebben we door monitoring inzicht gekregen in de aanwezige natuurlijke vijanden in koolpercelen. In dit project voeren we onderzoek uit om de volgende vragen te beantwoorden: 1) welke natuurlijke vijanden kunnen in de koolteelt een populatie opbouwen en effectief zijn tegen trips, 2) Op welke wijze zouden natuurlijke vijanden tegen trips optimaal benut kunnen worden in de koolteelt.

  De natuurlijke vijanden worden gemonitord met vangplaten en actieve vallen in de verschillende percelen. Met experts zoeken we een methode waarmee de reeds aanwezige natuurlijke vijanden optimaal benut kunnen worden. Deze methode wordt in de proeven getoetst op effectiviteit.

  Wij zoeken een enthousiaste (Nederlandstalige) HBO-student Toegepaste Biologie/Tuinbouw die vanaf maart/april 2020 wil helpen om deze vragen te beantwoorden. Deze student helpt ons bij het ontwikkelen van het onderzoekstraject en voert het onderzoekstraject uit in de praktijk.

  Stagebegeleider vanuit Proeftuin Zwaagdijk is Dr. Monique F. Mul (moniquemul@proeftuinzwaagdijk.nl; 0682402788), er is een stagevergoeding. Student heeft rijbewijs B nodig.

  Proeftuin Zwaagdijk
  De afgelopen jaren is Proeftuin Zwaagdijk uitgegroeid tot één van de belangrijkste agrarische onderzoekscentra van Nederland op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Met eigen locaties in Noord-Holland en in het Westland en uitvoeringslocaties op 100 plaatsen door heel Nederland en België heeft Proeftuin Zwaagdijk een landelijk netwerk. Proeftuin Zwaagdijk is een flexibele organisatie die kwalitatief hoogwaardig praktijkonderzoek biedt, wat direct toepasbaar is voor de opdrachtgever.

  Meer informatie
  Nieuwsgierig? Stuur je sollicitatiebrief naar:

  Proeftuin Zwaagdijk
  Marlies Reus
  Tolweg 13
  1681 ND Zwaagdijk
  Tel: 0228 56 31 64
  E-mail: marliesreus@proeftuinzwaagdijk.nl