• Op 28 mei organiseren Agrifirm Plant en Proeftuin Zwaagdijk een open middag bloembollen bij het gezamenlijke proefveld in Noordwijkerhout. Behalve de lopende proeven met tulp en hyacint is er een innovatiemarkt en lezing. Deze dag vormt het startschot van drie open dagen in de kerngebieden van bloembollen: omgeving Noordwijkerhout, West-Friesland en de Noordoostpolder.

    Door wettelijke veranderingen en nieuwe trends is het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen continu in beweging. Agrifirm Plant doet voortdurend proeven om het huidige en toekomstige pakket te toetsen. Tijdens de open dagen kunnen telers hiervan kennisnemen en bijpraten met vakgenoten.

    Proefveld
    Tijdens de open dag in Noordwijkerhout zijn er verschillende proeven te bezichtigen. Agrifirm Plant test de meerwaarde van het toedienen van mycorrhizaschimmels aan de bodem in de tulpenteelt. Ook onderzoeken ze de toepassing van Humic. Humic bevat humus- en fulvozuren. Humuszuren binden ijzer en calcium in de bodem en houden fosfaat vrij beschikbaar voor de plant. Dit stimuleert indirect de wortelgroei. In samenwerking met Altic vindt een bemestingsonderzoek plaats naar de invloed van calcium. Andere onderzoeken zijn de test van verschillende bestrijdingsschemas van Rhizoctonia in tulp, bestrijding van Pythium in hyacint en vergelijking van diverse schemas met onkruidbestrijding in tulp en hyacint. In opdracht van Bayer CropScience en BASF vinden twee proeven met bolontsmetting in geholde hyacintenbollen plaats met nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van standaardbehandelingen.

    Innovatiemarkt
    Op de innovatiemarkt zijn noviteiten te zien. Agrometius toont de Veriscan. Dit apparaat brengt in

Onderzoek en innovaties op open middag bloembollen