• Onderzoek effect biostimulanten op droogtestress in aardappel

  Hoewel middelen op basis van onder andere zeewieren en planten extracten al lang bestaan, hebben deze producten sinds vorig jaar een officiële status gekregen onder de noemer “Biostimulanten”.
  In Nederland is over de bruikbaarheid van biostimulanten tot nog toe nog onvoldoende bekend. Door klimaatveranderingen en het de discussie rond andere teeltmaatregelen (denk bijvoorbeeld aan stikstof) ontstaat er een steeds grotere vraag naar deze groep middelen.
  De producten zoals door de “European Biostimulants Industry Council” zijn gedefinieerd hebben allemaal specifieke eigenschappen.
  Om meer te leren over de praktische toepasbaarheid van verschillende type producten is een project opgezet, welke wordt gefinancierd door Branche Organisatie Akkerbouw, om het effect van biostimulanten op droogtestress in aardappelen te onderzoeken.

  Het onderzoek is in eerste instantie in de kas opgezet om externe factoren zoveel mogelijk uit te sluiten. De behandelingen worden conform het advies van fabrikanten/distributeurs uitgevoerd op verschillende tijdstippen:
  – Grondbehandeling – voor/bij planten
  – Behandeling bij planten (rijbehandeling)
  – Grondbehandeling na planten, voor opkomst
  – Gewasbehandelingen na opkomst, voordat stress optreed
  – Gewasbehandeling na opkomst, bij stress

  In maart is het droogtestress onderzoek ingezet. De punten waarop wordt gelet zijn hoe behandelde planten reageren op de stress, maar vooral hoe de planten recoveren na de stress.

   

Onderzoek effect biostimulanten op droogtestress in aardappel