• Onderzoek aardappelen door Stijn Keppel

    Even voorstellen; mijn naam is Stijn Keppel en in augustus ben ik begonnen met mijn projectstage bij Proeftuin Zwaagdijk. Ik doe de opleiding Tuin- en Akkerbouw bij Van Hall Larenstein te Leeuwarden en zit nu in mijn derde leerjaar. Bij een projectstage is het de bedoeling dat ik onder leiding van een bedrijf een onderzoek uitvoer. Ik heb voor het bedrijf Proeftuin Zwaagdijk gekozen omdat het bedrijf veel onderzoek doet in de agrarische sector, waar mijn interesse ligt. Mijn vakgebied in de agrarische sector is de akkerbouw. Thuis hebben wij een akkerbouwbedrijf met als hoofdgewas de pootaardappel. Dit is dan ook het gewas waar mijn onderzoek over gaat. Proeftuin Zwaagdijk heeft dit jaar een onderzoek opgestart naar de sturing van het knolaantal van de aardappel. Om bij pootaardappelen een zo hoog mogelijk financieel resultaat te behalen is het van belang om zoveel mogelijk opbrengst in de juiste maat te telen. Dit is dan ook de doelstelling van deze proef. Mijn taak in dit onderzoek is het verwerken van de proef en het beoordelen van de behaalde resultaten. Op basis van deze gegevens kan er een conclusie worden getrokken over de gegevens van het jaar 2018. Maar met als spreekwoord bij de Proeftuin “één jaar een proef is geen proef” zal ik ook een proefopzet maken voor het jaar 2019. Deze proefopzet zal gemaakt worden aan de hand van de resultaten van afgelopen jaar, maar ook met input van telers. Door de theorie en de praktijk op elkaar af te stemmen hopen wij op een positieve proef met interessante uitkomsten die toegepast kunnen worden in de praktijk.

    Naast het uitvoeren van dit onderzoek werk ik ook mee met alle voorkomende werkzaamheden bij Proeftuin Zwaagdijk. Het leuke aan werken bij het bedrijf is dat elke dag anders is en dat je elke dag met een ander gewas bezig bent. Veel werkzaamheden gaan heel anders als op het thuisbedrijf. Zo worden hier gewassen juist ziek gemaakt en wordt er onkruid gezaaid. Hierdoor krijg ik veel dingen van een andere kant te zien, wat erg leerzaam is. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gezellig team mensen, met ieder een hoop verstand van verschillende gewassen. Ik loop nu ongeveer 14 weken stage bij Proeftuin Zwaagdijk en heb het erg naar mijn zin!

Onderzoek aardappelen door Stijn Keppel