• Noviteiten op spruitenplatform
  Het Spruitkoolplatform blijkt een mooi podium voor onderzoeken naar nieuwe beheers strategieën. Zowel de telers als de industrie hebben het Spruitkoolplatform gevonden als instrument om nieuwe kennis te ontwikkelen. En het spruitenplatform biedt de mogelijkheid tot netwerken. Op het Spruitkoolplatform laat de gewascoöperatie spruiten zien welke richting de spruitensector opgaan en welke initiatieven de coöperatie daartoe neemt. De kennis wordt ingebracht door het bedrijfsleven dat daarmee investeert in de spruitensector.

  Kennis
  In 2018 ligt het fysieke veld van het spruitenplatform bij gebroeders Bos in Zevenhuizen (Zuid Holland). Op zaterdag 3 november hebben geïnteresseerden een bezoek kunnen brengen aan het spruitenplatform. Naast het bezichtigen van de demonstratievelden was er uitgebreide mogelijkheid tot netwerken en kennis opdoen op de informatiemarkt in de schuur van gebroeders Bos.

  Objecten
  Op het veld in Zevenhuizen (Z-H) liggen diverse objecten binnen zeven thema’s: Slakken, trips, koolvlieg, zaad en plantbehandeling, fungicide, bemesting en groene gewasbescherming. De resultaten van de onderzoeken worden bekend na de oogst. In het winterprogramma worden de resultaten besproken. Tijdens de informatiemarkt zijn de volgende noviteiten uitgelicht:

  Benevia® en Verimark® nieuwe generatie insecticiden
  FMC presenteert haar twee nieuwe insecticiden Benevia® en Verimark®. Beide middelen hebben de nieuwe werkzame stof Cyazypyr®. Deze werkzame stof komt uit de nieuwe groep van diamides en bevat het nieuwe molecuul cyantraniliprole. Benevia® is toegelaten bij de onbedekte teelt van bloemkool, broccoli, sluitkool en spruitkool. Benevia® heeft een brede werking en is effectief tegen onder andere trips, witte vlieg, koolvlieg en rupsen zoals koolmot. Het insecticide mag per teeltcyclus maximaal twee keer worden toegepast. Verimark® is toegelaten als trayplaatbehandeling en biedt effectieve bescherming van de jonge planten tegen onder andere koolvlieg, koolmot, aardvlooien en sommige luizen. Verimark® heeft evenals Benevia® een brede werking en onderscheidt zich door een uitstekende duurwerking. Bij korte teelten volstaat de bescherming van Verimark® veelal en kan een aanvullende behandeling met een insecticide gedurende de teelt achterwege blijven. Bij plantmateriaal dat is behandeld met Verimark® mag er tijdens de teelt geen middel op basis van cyantraniliprole worden gebruikt. Dit vraagt om een strategische inzet van Benevia® en Verimark® om deze nieuwe middelen optimaal te benutten.

  Optimaliseren van kwaliteit, efficiency en rendement van spuitvloeistoffen met WaterXTR Het Homburg WaterXTR™
  CO2-injectiesysteem behandelt water bedoeld voor spuitvloeistoffen. Enerzijds reguleert en optimaliseert WaterXTR de pH-waarde, anderzijds zorgt het hydrodynamica systeem van WaterXTR ervoor dat de spuitvloeistof gemagnetiseerd wordt voor een nog betere bedekking en hechting op het gewas. Met de WaterXTR™ kunt u op een duurzame en praktische manier, door middel van CO2-injectie, de pH-waarde van water optimaliseren naar een pH van 5-7. Door het aanzuren van water door CO2-injectie wordt een optimale pH waarde van water gerealiseerd waarmee een veel betere oplosbaarheid van aan water toegevoegde gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wordt bereikt. Door WaterXTR te gebruiken is de spuitvloeistof is altijd geoptimaliseerd. Een grotere effectiviteit van de gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor een beter effect ten aanzien van ziektebestrijding in de gewassen. Tevens beschermt CO2 de tank, leidingen en doppen tegen de groei en afzetting van schimmels, bacteriën, algen en mineralen.

  Nieuwe ijzersterke slakkenkorrel
  Ironmax Pro BASF brengt komend seizoen een nieuwe slakkenkorrel op de markt en bevat ijzer(III)fosfaat. Deze biologische slakkenkorrel bevat een unieke hulpstof. Deze hulpstof lokt de slakken en activeert de ijzer(III)fosfaat in zijn werking. Hierdoor zijn de korrels zeer effectief. Ironmax Pro is o.a. toegelaten in akkerbouwgewassen, groenteteelt en fruitgewassen. De dosering per toepassing is 7 kg/ha en per jaar zijn maximaal 4 toepassingen toegestaan. Onder zeer vochtige omstandigheden zijn toepassingen van Nemaslug aan te bevelen tegen slakken. Dit aaltje gaat onder vochtige omstandigheden actief op zoek naar slakken om deze te infecteren en vervolgens te doden. Onder vochtige omstandigheden kunnen aaltjes 6 weken hun werk doen.

  Nieuwe rassen Syngenta
  Syngenta komt dit jaar met twee nieuwe rassen op de markt. Één van deze rassen is het ras SGB1666. De SGB1666 is een verbeterde abacus voor de oogst in oktober. Veel spruiten aan de stam van een hoge kwaliteit is een belangrijk kenmerk van dit ras. Daarnaast wordt het ras Trimstar (SGB1536) geïntroduceerd. Dit is een ras voor de periode november/december die zeer geschikt is voor de mechanische schoning. De rassen die vorig jaar geïntroduceerd zijn, zullen alleen nog onder naam worden aangeboden. Het ras SGB1594 heeft de naam Hey Melis gekregen. Dit is een hoogproductief ras met veel spruiten op de stam. Hey Melis is voor de oogst begin november. Het ras SGB1622 heeft de naam Platinus gekregen. Dit ras is zeer sterk op LLS en thrips voor de januari periode.

  Shot voor trayplant
  Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman heeft een noviteit op het gebied van bestrijdingsmiddelen toedienen tijdens het plantproces. Vanuit de vraag uit de markt om een alternatief te vinden in plaats van de traybehandeling, dit vanwege wegspoeling van middelen tijdens de traybehandeling en de beperkte levensduur van de middelen. Hierop is door Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman een nieuw systeem ontwikkeld welke een kleine hoeveelheid vloeistof mee geeft aan het trayplantje tijdens het planten. Dit systeem is afgelopen jaren uitvoerig getest en is nu op de markt gelanceerd onder de naar “Shot Per Plant” (Afgekort: SPP).

  Ovlac houdt bouwvoor in tact
  De toplaag losmaken om zaad of planten snel te laten kiemen en tegelijkertijd direct in contact te staan met een stabiele ondergrond zodat de zaadjes na het kiemen goed aanslaan. De Ovlac machine biedt de mogelijkheid om de structuur van de bouwvoor intact te laten en tegelijkertijd het onkruid weg te werken. Het resultaat van de rasp bewerking met de Ovlac is, zwarte grond met een zaaibed zonder verstoring van de bouwvoor. De Ovlac zet niet de bouwvoor op zijn kop maar realiseert een zaaibed met een stabiele ondergrond. De bewerking met de Ovlac machine zit tussen ploegen en NKG (niet kerende grond bewerking). De machine raspt de bodem egaal los i.p.v. snijden, hierdoor ontstaan natuurlijke breukvlakken. De wortels en het water kunnen daardoor gemakkelijk de weg vinden naar de ondergrond.

  Natuurlijke balans bij Ecostyle
  Samen de natuurlijke balans van plant en dier herstellen en behouden, zodat we onze wereld beter door kunnen geven aan volgende generaties. Wie een betere wereld wil, moet daarvoor zelf het initiatief nemen. Dat is de gedachte waarmee ECOstyle al in ’67 als eerste begon met het ontwikkelen van ecologisch verantwoorde producten, veilig voor milieu en gezondheid. We zoeken voortdurend naar nieuwe natuurlijke oplossingen en alternatieven voor chemische producten. Hiermee wordt het voor u steeds gemakkelijker om verantwoorde keuzes te maken. Een betere wereld is namelijk niet ver weg. We zitten er middenin. Nú maak je morgen.

  Bejo biedt het ras Pontus
  Pontus (BE2950) valt op door zijn combinatie van stevigheid en een groot aantal spruitjes aan de stam. De spruitenmaat ligt tussen de 23 en 38 mm. De kleur van het gewas is lichtgroen en kleur van de spruit is middelgroen. De vorm is rond. Pontus is weinig gevoelig voor glazigheid en plukbeschadiging. Pontus is middellaat tot laat.

Noviteiten spruitkoolplatform