• Zomerbloemen en vaste planten op drijvende teelt

    In kader van het project ‘Teelt de grond uit’ doen Proeftuin Zwaagdijk en PPO Lisse onderzoek naar de mogelijkheden van de teelt van zomerbloemen en vaste planten op verschillende teeltsystemen. Naast de teelt op zandbedden en dunne matten is ook gekeken naar de teelt op water. Een breed sortiment planten werd daarbij in een drijver in een voedingsoplossing geplaatst. Vrijwel alle onderzochte gewassen blijken in staat waterwortels te vormen en daarmee hun hele teeltcyclus te kunnen doorlopen. Dergelijke teeltsystemen vormen mogelijk goede alternatieven voor teelten waarin bodemziektes een ernstige bedreiging vormen.

nieuwsbrieven

Zomerbloemen en vaste planten op drijvende teelt