• Verbeteren ziektetoetsen in zaaigewassen

  Zaadcoating is al sinds jaren een goede manier om in de eerste fase na zaai de jonge zaailingen te beschermen tegen met name bodemschimmels en insecten.

  In proeven is het vooral van belang om een voldoende hoge infectiedruk te verkrijgen om de effectiviteit van de middelen te toetsen.
  Het vergroenen van het middelenpakket is een item waarmee met name de laatste jaren veel onderzoek naar wordt gedaan. Vooral de balans tussen plaagontwikkeling en gewasontwikkeling zijn dan veel kritischer dan bij chemische producten. Daarnaast zijn vaak de omstandigheden in de bodem een kritische factor van belang voor de effectiviteit van groene producten.

  Om de slagingskans van proeven te vergroten, moet de steekproef voldoende groot zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de mate van effectviteit en de consistentie van de resultaten. Het vergroten van het aantal herhalingen is dan een mogelijkheid.

  In het afgelopen jaar heeft Proeftuin Zwaagdijk een aantal verfijningen aangebracht in de infectiemethodes om tot evenwichtiger resultaten te komen met groenere middelen, zonder de steekproeven onacceptabel groot te maken om tot voldoende werking van de producten te komen. Het vinden van de juiste balans is daarbij de grootste uitdaging.
  Naast de omstandigheden, spelen ook meer en minder gevoelige rassen een belangrijke rol bij het vinden van de juiste balans.

  Alle informatie die uit het onderzoek naar voren komt is van groot belang voor de latere gebruik en de advisering in de praktijk.

  Cor Oostingh

nieuwsbrieven

Verbeteren ziektetoetsen in zaaigewassen