• Ziekten en plagen uitgelicht: de koolgalmug

    Telers van bloemkool en broccoli hebben het wellicht op hun eigen percelen gezien en van anderen vernomen. De koolgalmug was dit jaar volop aanwezig in Noord-Holland. In de koolproeven waarbij gekeken is naar een effectieve bestrijding tegen koolgalmug was 75 tot 100% van de onbehandelde velden aangetast. Dit geeft aan dat de koolgalmug een behoorlijk probleem oplevert. Tijd om het insect eens onder de loep te nemen.

    De koolgalmug(contarinia nasturtii) is een kleine, bruine mug welke moeilijk te onderscheiden is van andere kleine mugjes. De koolgalmug wordt doorgaans al in mei/juni gesignaleerd wanneer deze, na overwintering in de grond, uit de poppen komen. Nadat dit moment is geweest is het oppassen geblazen. Aangezien de levensduur van een koolgalmug kort is (3-5 dagen) zoeken deze zo snel mogelijk naar een geschikte partner om te paren. Na het paren leggen de koolgalmugvrouwtjes elk wel zo’n 100 eieren in clusters van 2 tot 50 eieren bij de hartjes van de planten. Uit deze eieren komen larven welke zich voeden aan de basis van de hartbladeren. Tijdens het vreten, produceren de larven een stofje die giftig is voor de koolplanten en het plantweefsel afbreekt. Dit resulteert in gezwollen plantweefsel, abnormale groei en bruin kurkachtig wondweefsel, kenmerkend voor de koolgalmug. Hierdoor worden de sapstromen van de plant verstoord zich uitende in harteloosheid, draaihartigheid, dubbele schermen en vorming van zijscheuten. De levenscyclus van de koolgalmug is 24 -31 dagen afhankelijk van het weer en de kwaliteit van de gastheer(plant). Bij stil en warm weer is de koolgalmug het actiefst. Onder 15 oC is de koolgalmug weinig actief. Aangezien de koolgalmug van mei/juni tot augustus/september actief is, kan gerekend worden op zo’n  3 – 5 generaties per jaar. De koolgalmug kan veel schade geven aan jonge koolplanten doordat het groeipunt verloren gaat. Koolsoorten als sluitkool en spruitkool zijn later in het seizoen te groot voor de koolgalmug om veel schade aan te richten. In bloemkool en broccoli kunnen de larven echter het scherm of de bloemkool nog vlak voor de oogst waardeloos maken.

    De vraag is dan wat er mogelijk is om de schade door koolgalmug te voorkomen/beperken. In 2008 en 2009 zijn in opdracht van de landelijke gewascommissie broccoli via het Productschap Tuinbouw door Proeftuin Zwaagdijk de mogelijkheden onderzocht van met name gewasbespuitingen om de koolgalmug (Contarinia nasturtii) te bestrijden. Met Gaucho, maar nog beter met Admire als trayplaatbehandeling voor het uitplanten, wordt een goede basis in de bestrijding van koolgalmug gelegd. De bescherming van Gaucho/Admire hangt af van groeiomstandigheden, wanneer in de teelt de vlucht is en hoe zwaar de koolgalmug druk is. In de praktijk is echter de ervaring dat ook als er aanvullende bespuitingen worden uitgevoerd er nog steeds onaanvaardbaar veel uitval door koolgalmug kan zijn. Het lastige is het goed plannen van de bespuitingen. Daarom wil Proeftuin Zwaagdijk samen met telers onderzoeken of het spuiten aan de hand van signalering van de koolgalmug op vangplaten de effectiviteit van de bespuitingen verbeterd. Ook als er wellicht een nieuw sterk middel op de markt komt is het zaak de bespuitingen tegen koolgalmug goed te plannen.

nieuwsbrieven

Ziekten en plagen uitgelicht: de koolgalmug