• Waterzuivering van de tulp

  Vanaf 1 januari 2018 zijn alle glastuinders die water lozen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken verplicht dat afvalwater voor tenminste 95 procent te zuiveren.

  In de tulpenbroeierij op water wordt het water van bedrijven die op eb en vloed telen al een aantal jaren gezuiverd van fenolen, schimmels en bacteriën om het water weer te kunnen hergebruiken. Daarnaast is sinds 2014 ook een bedrijf met tulpenbroei op stilstaand water gestart met recirculatie van het water en zuivering door ozon.

  Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de tulpenbroeierij op water is zeer beperkt. Wel worden meststoffen toegevoegd om een goede plantkwaliteit te waarborgen.
  Proeftuin Zwaagdijk heeft, in opdracht van het Tulpen Onderzoek Fonds TOF, bestaande en nieuwe zuiveringstechnieken in de broeierij van tulpen op water geïnventariseerd en onderzocht in hoeverre ze (kunnen) voldoen aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018.
  Daarnaast werd nagegaan of de systemen afdoende werkten tegen schimmels en bacteriën en of er sprake was van ophoping van stoffen. Dit werd gedaan door watermonsters te nemen en te analyseren op kiemgetallen schimmels en bacteriën en nutriënten.
  Tenslotte zijn de kosten van de diverse systemen en apparaten in kaart gebracht.
  De volgende systemen zijn getest:

  waterzuivering broeimethode
  –  Ozon + chloor stilstaand water
  –  Filtering + ozon + UV + H2O2 + Aquahort eb en vloed
  –  Chloor + filtering eb en vloed
  –  Filtering + ozon + UV + H2O2 eb en vloed
  –  Filtering + UV + H2O2 eb en vloed

  In de loop van dit najaar worden de resultaten verwacht en tijdens de dag van de tulp in januari 2016 en Vaktentoonstelling in februari wordt deze kennis breed verspreid.

  Voor meer informatie Pieter Duin.

nieuwsbrieven

Waterzuivering van de tulp