• Waterteelt in de praktijk

    Op water telen kan, dat is inmiddels wel duidelijk. Vervolgens gaat het erom die teeltaanpak op te schalen, en op een praktische manier aan te pakken. Fa. Pater’Broersen in Waarland heeft inmiddels 5.000 mm2 waterteelt aangelegd. ‘Na een aantal jaar van proeven doen hebben we nu waterteelt aangelegd op semi’praktijkschaal. Komende tijd willen we de teelt verder optimaliseren en automatiseren. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om de handel te enthousiasmeren over onze op water geteelde bladgewassen’ aldus Dave Smit van Fa. Pater’Broersen.

    Op 26 september is het waterteelt project bij Fa. Pater & Broersen onder grote belangstelling geopend. Tegelijkertijd ontving Pater’Broersen de Nature counts award uitgereikt door The Greenery. Alleen bedrijven die voorop lopen in duurzaamheid krijgen dit certificaat. ‘Dit is een mooie waardering’ aldus Dave Smit van Firma Pater.

    Telen op water heeft als voordeel dat de teelt beheersbaarder en duurzamer is dan in de vollegrond. Op het gebied van COm2, arbeid, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toont deze teelttechniek een aanzienlijk lager gebruik. Proeftuin Zwaagdijk zorgt al een aantal jaar voor begeleiding van de ontwikkelingen bij Fa. Pater’Broersen. De ontwikkelingen zijn nauw verweven met het project Teelt de Grond uit. In dat project werken onderzoekers van Proeftuin Zwaagdijk en Wageningen UR samen aan de ontwikkeling van rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw. Bij Proeftuin Zwaagdijk zijn proeven aangelegd met teelt op water van o.a. diverse typen sla, andijvie, bloemkool.

    Hieronder staan twee films over de teelt op water.

nieuwsbrieven

Waterteelt in de praktijk