• Waterontsmettingstechniek witlof

    Uit onderzoek naar residuen in witlof in 2008-2009 kwam naar voren dat vanwege de benodigde middelen tegen Sclerotinia en Phytophthora in de trekkerij het residuvrij telen niet haalbaar is. Mogelijk is dit wel haalbaar als Sclerotinia al op het veld worden bestreden. In de trek hoeft dan geen behandeling meer plaats te vinden. Wel is het belangrijk dat in de trek de uitbreiding van Phytophthora en Pythium wordt vermeden. Dit kan wellicht door het toepassen van innovatieve en duurzame technologieën zoals de Sweep en electrolyse water. Bij Proeftuin Zwaagdijk is kort geleden een proef gestart met financiering via Productschap Tuinbouw. Door de effectiviteit van deze technieken onafhankelijk en centraal te toetsen, weten telers in hoeverre het mogelijk is de chemie voortaan achterwege te laten. Dan komt residuvrij telen binnen handbereik.

    In het onderzoek worden de volgende technieken vergeleken: de Sweep, de NOW techniek (Neutraal Oxidatie Water) en de Aquanox. Bij de Sweep worden met behulp van geluidsgolven micro organismen in water onschadelijk gemaakt. Bij de NOW en AquaNox wordt op verschillende manieren electrolyse water geproduceerd. Electrolyse water is een milieuvriendelijk elektrochemisch geactiveerde oplossing van onthard leidingwater en keukenzout. Dit electrolyse water wordt toegevoegd aan het circulatiewater in de witloftrek, waardoor het water wordt gedesinfecteerd. In de proef is het circulatiewater besmet met Phytophthora. Aan de hand van analyse van het circulatiewater wordt de hoeveelheid schimmels in het water gemeten. Aan het eind van de trek worden de witlofpennen doorgesneden. Op basis van het percentage aantasting door Phytophthora wordt de effectiviteit van de behandelingen bepaald. De duurzame technologieën worden vergeleken met onbehandeld en een chemische standaard. Neem voor meer informatie contact op met Jan de Lange van Proeftuin Zwaagdijk.

nieuwsbrieven

Waterontsmettingstechniek witlof