• Warmwaterbehandeling tulp (vervolg)

  Na de explosieve groei van het aantal aangetaste partijen met stengelaal in 2014 daalde het aantal weer in 2015. Het (verplicht) opruimen van infectiepartijen, inundatie en het koken van tulpen zijn maatregelen die aan de afname van het met aaltjes geïnfecteerde areaal hebben bijgedragen. We zijn er echter nog niet. Zolang het aaltje niet is uitgeroeid moeten ook de andere maatregelen streng in acht worden genomen. We hebben het dan over:
  1. Opslag en aangetaste planten verwijderen
  2. Verdachte en aangetoond zieke partijen als laatste rooien en verwerken
  3. Machines goed schoon maken
  4. Fust 15 minuten dompelen in water van 60 ºC
  5. Een ruime vruchtwisseling aanhouden en rekening houden met andere waardplanten.
  Verder gelden algemene hygiënemaatregelen tijdens verwerking en bewaring in schuren, opslagruimten en ontsmettingsketels. Uit onderzoek bleek namelijk dat aaltjes aanwezig kunnen zijn in stofnesten en afval en dat ze overleven in de ontsmettingsvloeistof en zo weer nieuwe partijen kunnen besmetten.

  Voor het tweede jaar op rij voert Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met Agrifirm en een groep bollenkwekers uit het Noordelijk Zandgebied kookproeven uit. Het eerste jaar was een grote rassenproef om erachter te komen welke rassen meer of minder gevoelig zijn voor kookschade. In het seizoen 2015-2016 is gekeken naar de maatgevoeligheid van koken, het effect van koken zonder voorwarmte en het stadium van de bol tijdens het koken. Daarnaast zijn gekookte rassen van het jaar ervoor doorgeteeld en zijn er weer nieuwe rassen opgeplant. Tijdens de bijeenkomst met kwekers op het veld op 18 april j.l. (foto’s 1 en 3) was duidelijk te zien dat er in meer of mindere mate sprake was van schade door koken (zie foto 2).

        Foto 1. Bijeenkomst met kwekers op 18 april 2016
  kook1

  Op zich niet heel verwonderlijk, want om de tulpenstengelaal te doden is eerst een week lang een voortemperatuur van 36ºC vereist en daarna, na 24 uur natmaken, een warmwaterbehandeling van 48 ºC. Dit vergt vrij veel van de tulpenbol, maar het doel heiligt de middelen dus een opbrengstreductie neemt men op de koop toe; het is beter dan de gehele partij te moeten opruimen.
  In de proef met verschillende bolmaten waren nog geen duidelijke verschillen te zien. De resultaten hiervan zullen met de oogst uitkomen.
  De proeven worden door de kwekers als zeer waardevol geacht en gaan daarom door. Wordt vervolgd.

          Foto 2. Veldjes met goede opkomst (voor) en met minder goede opkomst (erachter)
  kook2

  Foto 3. Overzicht proefveld 18 april 2016
  kook3

  Neemt u voor meer informatie contact op met Pieter Duin via 0228-563164 of pieterduin@proeftuinzwaagdijk.nl

nieuwsbrieven

Warmwaterbehandeling tulp (vervolg)