• Vinger achter werking meststoffen op schermrot

  Schermrot is een groot probleem in de teelt van broccoli. Bacteriën kunnen onder vochtige en warme omstandigheden het product rond de oogst onverkoopbaar maken. In 2013 heeft Proeftuin Zwaagdijk twee grote proeven tegen schermrot in broccoli uitgevoerd met financiering door telers via het PT. Het doel was om te onderzoeken welke elementen in Epso Micro Top + B, Mn verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit die in 2012 effectief werd waargenomen. Tevens was het doel te bepalen of de kans op schade door bemesting met het spoorelement koper (koperoxychloride) kon worden verminderd met behoud van effectiviteit.

  Resultaten onderzoek schermrot broccoli 2013

  In 2013 heeft Proeftuin Zwaagdijk in vervolg op 2012 twee proeven in broccoli tegen schermrot uitgevoerd in opdracht van telers via het Productschap Tuinbouw. Schermrot is een groot probleem in de teelt van broccoli. Enkele weken voor de oogst kunnen bacteriën en vochtige omstandigheden het product onverkoopbaar maken. Het verlies van oogstbare planten door schermrot kan oplopen tot meer dan 90%. Als een broccoli met schermrot in het handelskanaal komt, krijgt de consument een heel negatieve ervaring met broccoli, wat slecht is voor het imago en afzet. De Pseudomonas bacteriën komen van nature voor in de bodem en zorgen voor afbraakprocessen die in de bodem plaatsvinden. Er is een verschil in rasgevoeligheid voor schermrot, maar die rassen hebben onder normale omstandigheden niet altijd de voorkeur van de telers en afnemers. De broccolitelers willen daarom zoeken naar mogelijkheden om schermrot te voorkomen.
  Het doel in 2012 was het vinden van een behandeling om schermrot (Pseudomonas marginalis en Pseudomonas fluorences) te verminderen. In 2012 is gebleken dat bitterzout (Epso Mirco Top met spoorelementen Mn + B) bij 15 kg/ha de aantasting verminderde in tegenstelling tot vloeibare bitterzout (15 ltr/ha). Ook toepassing van koperoxychloride (1,5 en 5,0 kg/ha) was in 2012 effectief, maar gaf kans op schade.
  Voor 2013 was het doel om te onderzoeken welke elementen in Epso Micro Top + B, Mn verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit die in 2012 effectief werd waargenomen. Tevens was het doel te bepalen of de kans op schade door bemesting met het spoorelement koper (koperoxychloride) kon worden verminderd met behoud van effectiviteit. De dosering koperoxychloride werd verlaagd naar 1,0 kg/ha en de dosering bitterzout werd verhoogd naar 20 kg/ha.
  Het project had veel belangstelling van participanten: in totaal waren er 22 verschillende objecten. In de proeven is het effect van biologische en chemische middelen vergeleken met onbehandeld, spoorelementen en verschillende vormen van bitterzout.

  Op basis van de geslaagde proeven bij Proeftuin Zwaagdijk en in Nibbixwoud in 2013 kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • Wekelijkse bespuitingen met bitterzout (Epso MicroTop B Mn) 20 kg/ha verminderden schermrot. Epso Top (zonder B en Mn) had dit effect niet. Vloeibare bitterzout (40l/ha) had ook een significant effect in Nibbixwoud en bij de gezamenlijke analyse.
  • Spoorelementen koper, mangaan en borium hadden een significante werking op schermrot. Toevoeging van zwavel verbeterde de effectiviteit van koperoxychloride enkele procenten. Opvallend was dat Cuprum met een veel lager hoeveelheid actieve stof (13 gram) als koperoxychloride (280 gram) ook effectief was.
  • De werking van de tien andere producten of combinaties van producten was niet betrouwbaar effectief.
  • De toepassingen waren in 2013 veilig voor het gewas en schermen van broccoli.

nieuwsbrieven

Vinger achter werking meststoffen op schermrot