• Veldbonen op nieuw type teeltgoot

    Afgelopen februari is bij Demokwekerij Westland een teeltproef gestart waarbij veldbonen (Phaseolus vulgaris L.) worden geteeld op een nieuw type teeltgoot. De unieke teeltgoot, waarbij de planten zonder substraat worden geteeld, is ontwikkeld door A3 Technology. De planten staan op een bevloeiingsdoek wat via een vrij-waterkanaal wordt bevochtigd. Door de capillair werking van het doek en de zuigkracht van wortels wordt de vochtbehoefte van gewassen via een relatief eenvoudige manier gestuurd.

    De proef wordt uitgevoerd door tweedejaars tuinbouwstudenten van Inholland. Zij hebben gekozen voor veldbonen van het ras Moonstone. De teelt van veldboontjes staat in Nederland onder druk, voornamelijk door restricties op gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Wellicht dat door bedekte teelt en/of teelt op substraat productie en kwaliteit dermate verbeterd kunnen worden dat een concurrerend product geteeld kan worden. De studenten voeren intensieve gewasmetingen uit om de ontwikkeling van de bonen op de teeltgoot goed te kunnen volgen.

    In deze proef worden twee verschillende organische meststoffen (vloeibaar) beproefd. De verwachting is dat er met deze nieuwe teeltgoot minder problemen optreden bij het gebruik van organische meststoffen. De werking van de organische meststof wordt vergeleken met standaard vloeibare chemische meststoffen.

    De proef zal lopen tot eind mei. De studenten zullen in samenwerking met de onderzoekers van Demokwekerij Westland beoordelen of deze teeltgoot in combinatie met organische meststoffen toekomst perspectief heeft.

    Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Sanders van Proeftuin Zwaagdijk.

nieuwsbrieven

Veldbonen op nieuw type teeltgoot