• Uitbreiding platforms met peen en spruitkoolspruit

    In 2016 wordt het aantal platforms dat door Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met partners uit de keten (telers en toeleveranciers) wordt uitgevoerd, uitgebreid met peen en spruitkool. Producenten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen willen demovelden meer centraal en gezamenlijk aanleggen in de teeltgebieden. Hierdoor is een bezoek aan deze platforms voor telers, toeleveranciers en producenten aantrekkelijk. Met bijeenkomsten in het voorjaar, najaar en een winterlezing worden kennis en innovatie gedeeld. Kennis van actualiteiten en ontwikkelingen vormen voor telers de basis voor het telen van een kwalitatief goed product. Onder andere Agrifirm Plant, CZAV en Ten Brinke demonstreren en beproeven hun nieuwste inzichten. Vollegrondsgroente.net is medeorganisator van de open dagen.
    Op het peenplatform in de Noordoostpolder wordt gelet op onder andere de kieming en bemesting van peen en bestrijding van onkruid, ziekten en plagen. Op het spruitkoolplatform bij gebr. Bos in Zevenhuizen wordt gekeken of zonder neonicotinoïden en pyrethroïden een goede bestrijding van insecten mogelijk is. Naast bemestingsproeven zijn trips, late koolvlieg, luis en light leaf spot speerpunten in het onderzoek van Proeftuin Zwaagdijk.

    Wilt u ook aansluiten of wilt u meer weten neem dan contact op met Jan de Lange via 0228-563164 of jandelange@proeftuinzwaagdijk.nl

     

nieuwsbrieven

Uitbreiding platforms met peen en spruitkool