• Uitbreiding activiteiten bedrijven Seed Valley

    In 2008 hebben een groot aantal bedrijven gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hoogwaardige zaken en plantaardig uitgangsmateriaal de krachten gebundeld in stichting Seed Valley. De bedrijven zijn allen gevestigd in Noord’Holland tussen Enkhuizen en Warmenhuizen. Van begin af aan is ook Proeftuin Zwaagdijk aangesloten bij dit cluster van bedrijven. Gevolg is dat Proeftuin Zwaagdijk een toename ziet in haar activiteiten voor zaadbedrijven.

    De uitbreiding is onder andere te zien in het aantal rassenproeven. Steeds vaker worden demovelden voor rassen aangelegd door Proeftuin Zwaagdijk in combinatie met het organiseren van open dagen. In groentezaden neemt het aantal kiemtellingen toe. Deze specialisatie heeft Proeftuin Zwaagdijk de laatste jaren sterk ontwikkelt. Daarnaast is een toename te zien in het aantal ziekteproeven in glastuinbouwgewassen. Kunstmatige infectie speelt hierbij een grote rol.

    Een interessante ontwikkeling voor de Seed Valley leden is de teelt van allerlei gewassen op water. Teeltsystemen uit de grond hebben een aantal potentië voordelen waarmee in de toekomst voldaan kan worden aan hogere markteisen van supermarkten, service providers en afzetorganisaties. In opdracht van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie voert Proeftuin Zwaagdijk samen met WUR/PPO het project ´teelt uit de grond´ uit wat moet leiden tot implementatie van het teeltsystemen uit de grond in de praktijk. In de toekomst zet Proeftuin Zwaagdijk zich in om haar diensten voor Seed Valley bedrijven uit te breiden.

nieuwsbrieven

Uitbreiding activiteiten bedrijven Seed Valley