• Trips te lijf

  Trips is vooral in warme droge zomers een groot probleem. Niet alleen in prei en uien maar ook in sluitkool kan veel schade worden aangericht door de tabakstrips (Thrips tabaci). Doordat Movento maar twee keer mag worden toegepast en Tracer wordt gereserveerd voor rupsbestrijding wordt er relatief veel met pyrethroiden gespoten. Deze middelen hebben echter vooral een contactwerking, waardoor de populatieopbouw doorgaat als de trips tussen de koolbladeren zit. Hiernaast is de werking van pyrethroiden bij warm weer binnen enkele dagen afgelopen.

  Onderzoek 2010 – 2013
  In 2010, 2011 en 2012 is gekeken of het spuiten aan de hand van de tripsfax op basis van de tripsmodule van Dacom een betere bestrijding gaf dan spuiten met een vast interval van twee weken. Deze jaren hadden natte zomers waardoor de infectiedruk van trips laag was. In alle drie jaren bleek dat het spuiten met Movento, Mesurol of Karate Zeon de populatie trips en de tripsschade verminderde. Hierbij voldeed Karate Zeon volgens de tripsmodule met minder bespuitingen vergelijkbaar goed als spuiten volgens een vast interval. Bij Movento had het spuitmoment minder invloed, maar kon met minder bespuitingen volstaan.

  In 2013 was de zomer warm en droog. Karate Zeon gespoten volgens het waarschuwingssysteem voldeed niet, maar bespuitingen met Movento verminderden de tripsschade significant. In 2013 bestreed een behandeling met twee keer Movento gevolgd door drie bespuitingen met deltamethrin (waarvan de eerste twee in combinatie met Calypso) trips zeer goed. De positionering van Movento lijkt hiermee belangrijk voor een optimaal resultaat. Het belang van een sterk alternatief blijft nog onverminderd groot. Hiernaast kan met het slim inzetten van middelen mogelijk meer worden bereikt.

  Project ‘verantwoord en duurzaam trips te lijf’
  Trips is lichtschuw. Met contactmiddelen kan daarom het beste op een bewolkte dag in de morgen of avond worden gespoten. Van verschillende biologische middelen is bekend dat ze een werking hebben op trips. Door juist deze middelen in de avonduren toe te passen wordt de kans dat trips erdoor wordt gedood wellicht vergroot. Anderzijds kunnen combinaties met biologische middelen en pyrethroïden de werking van bespuiting mogelijk verbeteren.
  Deze insteek om met kennis van de plaag en kennis van de middelen de spuittijdstippen te bepalen is de basis van het project ‘verantwoord en duurzaam trips te lijf in kool’ in 2014 en 2015. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiering vanuit de MIT regeling van de Topsector Tuinbouw &amp Uitgangsmateriaal. Hiernaast werd de proef gefinancierd door telers via het Productschap Tuinbouw en door de participanten daarin.

  De sluitkoolproef werd met 17 verschillende behandelingen in vier herhalingen aangelegd bij Gebr. Kos Explotatie B.V. in Oudkarspel met het tripsgevoelige ras Slawdena. Aan de hand van het waarschuwingssysteem van Dacom werd de eerste bespuiting tegen trips op 15 juli uitgevoerd. Bij deze behandeling, en die waarbij aan de hand van de vangsten van trips op blauwe vangplaten werd gespoten, werd de behandeling binnen vijf dagen herhaald.
  Nemazal (een biologische insecticide op basis van een plantenextract) werd solo en in combinatie met Karate Zeon gespoten. Er werd bij de combinatie geen verbetering van de effectiviteit ten opzichte van Karate Zeon + uitvloeier Agral Gold waargenomen. Het spuiten op basis van de vangsten op blauwe vangplaten leidde ook niet tot verbetering van de effectiviteit. De toepassingen van Karate Zeon + uitvloeier in de avond resulteerden niet in minder schade door trips dan wanneer deze overdag werd gespoten. Bij toepassing van de biologische pyrethroïde Spruzit was het verschil in gemiddelde aantasting bij 80 kolen per behandeling bij de oogst niet betrouwbaar. Het aantal kolen met zware tripsaantasting was wanneer Spruzit in de avond werd gespoten echter betrouwbaar lager dan wanneer deze overdag was gespoten.

  In lijn met 2013 was de effectiviteit van de behandeling waarbij twee keer (22 juli en 5 augustus) met Movento werd gespoten en hierna met Decis + Calypso goed. Het is belangrijk te realiseren dat voor de eerste bespuiting slechts bij 2% van de kool trips werd waargenomen. Naast deze behandeling waren er nog drie andere behandelingen beter dan de standaard Karate Zeon + Agral Gold. Dit biedt perspectief in de strijd tegen trips in sluitkool. De basis hierbij wordt echter door maar twee werkzame stoffen gevormd. Hiermee is duidelijk dat de zoektocht naar effectieve toepassingen tegen trips in sluitkool nog niet is afgerond.

  Tripsschade in sluitkool

nieuwsbrieven

Trips te lijf