• Telers pakken onderzoek op na wegvallen PT

  2014 wordt het eerste PT-loze jaar. Komt daarmee al het onderzoek dat voorheen door telers werd gefinancierd te vervallen? Absoluut niet. Vanuit verschillende gewasgroepen worden allerlei initiatieven ontplooid om gezamenlijk onderzoek mogelijk te maken. We zien dit onder glas (bij o.a. radijs), in de sierteelt (chrysantNL), bollenteelt (Tulp Onderzoeks Fonds TOF) en ook in de vollegrond.

  In broccoli is de afgelopen jaren duidelijk geworden welke spoorelementen het optreden van schermrot kunnen verminderen. Doordat nagenoeg alle telers het belang van vervolgonderzoek inzien en hierin hun verantwoordelijkheid nemen, kan dit onderzoek ook daadwerkelijk van start. Hierin wordt het effect van combinaties van spoorelementen tijdens de teelt en in de bewaring op schermrot met elkaar vergeleken.

  Bloemkooltelers brengen op vrijwillige basis een klein bedrag per ha bijeen. Voor hen zal Proeftuin Zwaagdijk in 2014 op drie verschillende locaties de vlucht van de koolgalmug volgen en na iedere waarneming hierover informeren.

  Met steun vanuit een restfonds van het PT gaat in witlof onderzoek naar het optimale bestrijdingsmoment van de witlofmineervlieg met Vertimec Gold van start. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ChicoGrow: een kennis- en adviesbureau voor de telers van witlof.

  Telers van sluitkool hebben tijdens de bewaring vaak te maken met uitval door rotstrukken (Phytophthora). In de afgelopen twee jaren is een infectiemethode ontwikkeld waarmee het effect van naoogstbehandelingen kunnen worden getoetst. Sluitkooltelers financieren onderzoek waarmee perspectiefvolle behandelingen, om de strukken na de oogst schoon te maken, met elkaar worden vergeleken. Als deze middelen de strukken goed schoonmaken, kunnen telers deze toepassing gaan gebruiken en zo uitval door rotstrukken tijdens de bewaring voorkomen.

  Knelpunten in de teelt van spruitkool zijn rupsen, trips en late koolvlieg. Voor al deze problemen is Proeftuin Zwaagdijk gevraagd door te gaan met het screenen van middelen zoals dat in de afgelopen jaren succesvol is uitgevoerd.

  Peentelers zijn blij met de toelating van Coragen en zien met belangstelling uit de komst van een nog sterker nieuw middel. Toch wordt een goed middel wat als granulaat in de teelt van bos- en waspeen kan toegepast gemist sinds Birlane is weggevallen. Door peentelers gefinancierd onderzoek zal zich in 2014 op een alternatief hiervoor richten.

   

nieuwsbrieven

Telers pakken onderzoek op na wegvallen PT