• Telen op water zet door

    Sinds 2007 toen Proeftuin Zwaagdijk startte met het onderzoek naar alternatieve teeltsystemen voor de onbedekte teelt van o.a. bladgewassen is de belangstelling voor de (drijvende) teelt op water gegroeid. In 2009 werd het eerste systeem in de praktijk aangelegd en sindsdien is het aantal bedrijven dat dit teeltprincipe toepast gestegen naar 10. De toepassing is vaak nog wel kleinschalig, maar één van de bedrijven groeit dit jaar naar 1 ha. Naast (teelt-)technische vraagstukken belemmert de bedrijfseconomische rentabiliteit een snellere opschaling. Telers en onderzoek steken dan ook veel energie in het in kaart brengen en communiceren van de meerwaarde van deze productiewijze. Daarbij wordt intensief samengewerkt met afzetpartijen. Een tendens is dat steeds meer wordt gekozen voor een bedekte in plaats van een onbedekte teelt. Proeftuin Zwaagdijk&nbspbegeleidt de praktijkinitiatieven door heel Nederland. Op de&nbsponderzoekslocatie&nbspin Zwaagdijk vindt ondersteunend onderzoek plaats.

    De tendens is dat meer wordt gekozen voor een bedekte waterteelt. Proeftuin Zwaagdijk heeft daarom haar proefveld deels overkapt.

    Neem voor meer informatie neem contact op met Matthijs Blind van Proeftuin Zwaagdijk.

nieuwsbrieven

Telen op water zet door