• Teelt op water: Circuleren en beluchten met een airliftAirlift
  De eerste grootschalige toepassingen van drijvende teelten in Nederland zijn intussen een feit.

  Een grote uitdaging bij opschaling is een efficiënte en energiezuinige circulatie en beluchting van het voedingswater.
  Circulatie is van belang om in een teeltbassin overal dezelfde omstandigheden – denk aan temperatuur, meststoffen, zuurstof – te creëren.
  Beluchting leidt tot hogere zuurstofgehaltes in de voedingsoplossing. In zowel onderzoek als de praktijk is waargenomen dat een hoger zuurstofgehalte tot een significant betere groei en een sterker gewas leidt.
  Berekeningen in het project Teelt de grond uit hebben aangetoond dat de voor de circulatie benodigde hoeveelheid energie hoog is.

  De zogenaamde airlift is waarschijnlijk het antwoord op al deze uitdagingen.
  Airlifts worden onder anderen toegepast in de aquacultuur (teelt van o.a. vissen, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten).

  De basis van een airlift wordt gevormd door een verticaal geplaatste buis (zie ook de schematische tekening) met aan de onderkant een beluchtingselement dat verbonden is met een blower of compressor. De airlift is gevuld met water en onder het te behandelen bassin geplaatst. Met behulp van een leidingnet kan water van elders uit het bassins naar de airlift stromen. Dit wordt mogelijk gemaakt door lucht onder in de airlift te persen. De luchtbellen zorgen ervoor dat het water in de airlift een lager soortelijk gewicht krijgt en daardoor gaat stijgen. Dit creëert een stroming waarbij tegelijkertijd het water wordt belucht. Hiervoor is relatief weinig energie nodig.

  Proeftuin Zwaagdijk test het systeem dit jaar uitgebreid in de teelt van bladgroenten en chrysanten op water. De airlift wordt dit jaar ook op een praktijkbedrijf voor het eerst toegepast.

  Neemt u voor meer informatie contact op met Matthijs Blind, via 0228-563164 of matthijsblind@proeftuinzwaagdijk.nl

nieuwsbrieven

Teelt op water: Circuleren en beluchten met een airlift