• Teelt aster op substraat

    In 2011 heeft Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met Demokwekerij Westland een proef uitgevoerd op het gewas snij-aster. In deze door Productschap Tuinbouw gefinancierde proef met de titel Optimalisatie watergeefstrategie bij de teelt van Aster op substraat, zijn verscheidene watergeefstrategieën beproefd op twee verschillende rassen. De proef is een vervolg van een door de WUR uitgevoerde teeltproef op Aster in het seizoen 2009-2010.
    Op basis van de resultaten van deze proef is er een vervolgproef opgezet, waarbij Asters zijn gepoot in een kokossubstraat bestaande uit 70% fijne delen en 30% grove delen.  Er is hierbij gebruik gemaakt van 12 cm containers met een platte bodem.  Deze containers zijn weggezet in 15 cm brede teeltgooten, waarbij de planten via een eb en vloedsysteem onderdoor water kregen. De planten zijn belicht met 9000lux, waardoor er een jaarrond productie werd gerealiseerd. De proef bestond uit vijf oogstronden waarbij gebruik is gemaakt van hetzelfde plantmateriaal.
    Met het telen van Aster op een kokossubstraat kan een goede jaarrondproductie worden gerealiseerd. De kwaliteit van het geoogste product is in het algemeen goed tot aan het einde van de teelt. Belangrijk is dat EC-niveaus in het wortelmilieu in de beginfase van de teelt niet te hoog oplopen. Planten krijgen anders te veel problemen met de vorming van nieuwe wortels, waardoor de plantgroei wordt geremd. Een belangrijke vinding was dat asters geteeld in een relatief nat substraat een hogere opbrengst hadden dan asters geteeld in een droger substraat. Aan het einde van de proef was de kwaliteit van de planten nog opmerkelijk goed.

     

nieuwsbrieven

Teelt aster op substraat