• Tagetes (afrikaantjes) ter bestrijding van aaltjes
    Tagetes worden uitsluitend ingezet voor de bestrijding van wortellesieaaltjes. Bij voldoende vocht kiemt het zaad van Tagetes snel en staan de plantjes binnen enkele dagen boven de grond. De verdere groei verloopt traag waardoor er voldoende mogelijkheden zijn voor onkruiden om zich te ontwikkelen. Sommige onkruiden zijn ook waardplanten voor aaltjes, hierdoor zal de werking van de Tagetes verminderen. Er worden proeven gedaan waarbij door het inzetten van middelen uit de groene chemie, wordt geprobeerd om de groei van de Tagetes te stimuleren. Hierbij wordt er gekeken of er een snellere grondbedekking bewerkstelligd kan worden zodat onkruid zich minder snel kan ontwikkelen. Om een goede bestrijding van wortellesieaaltjes te krijgen is een goede wortelontwikkeling noodzakelijk. Vooral de lengte van de wortels is van belang. De eerste resultaten zien er positief uit waarbij vooral de wortelontwikkeling is opgevallen. Door gebruik te maken van diverse systemen en combinaties is het gelukt om de wortels beter te laten groeien en een beter ontwikkelde plant te krijgen.

    Voor een snellere bodembedekking speelt naast de zaaitechniek ook het weer een rol. Hier zijn door het gebruik van groei-stimulerende producten nog geen spectaculaire ontwikkelingen gezien. In komende proeven zullen de toepassingen worden verfijnd zodat deze ook voor de praktijk bruikbaar zijn en zal er gekeken worden naar het effect op wortellesieaaltjes.

    taetes

nieuwsbrieven

Tagetes (afrikaantjes) ter bestrijding van aaltjes