• Stap in realisatie nieuwbouw Demokwekerij 2.0

    Woensdag 25 november vond de officiële kick-off plaats van de nieuwbouw van Demokwekerij op locatie Greenport Horti Campus Westland. Hiermee zijn de plannen voor de nieuwbouw wereldkundig gemaakt, wat een tweede stap is richting het realiseren van Demokwekerij 2.0. De eerste stappen werden begin deze maand gezet met de aankoop van de grond van Trade Parc Westland wat zich voor de bloemenveiling FloraHolland Naaldwijk bevindt.

    Tijdens de aftrap, die plaats vond bij Flora Holland, kwam het bedrijfsleven, scholen, kennisinstellingen en de gemeente bijeen voor meer informatie over de fysieke locatie, het toekomstbeeld van het totale kenniscomplex en de toekomstige ontwikkelingen. Zo kwamen achtereenvolgens de Gemeente Westland, de architect, Lentiz MBO greenport, Demokwekerij Westland en Greenport Food en Flower Experience, aan het woord.

    Voor de Demokwekerij betekent dit dat er een nieuw kassencomplex voor onderzoek gebouwd zal gaan worden en daarnaast dat de permanente tuinbouwtentoonstelling, waar voor nationale en internationale bezoekers veel te zien is, verder zal worden uitgebreid. Deze expositieruimte zal in gezamenlijkheid met Lentiz MBO Greenport en Greenport Food & Flower Experience worden opgezet.
    Met de nieuwe school die Lentiz MBO Greenport in hetzelfde gebouw plaatst, zal de eerste fase van Greenport Horti Campus Westland worden gerealiseerd. Op dit eerste bloemblad zullen onderwijs, onderzoek, innovatie en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

    Op de bijeenkomst waar zo’n 150 man aanwezig was werd na het gesprek met het panel en vragen uit het publiek, door de investeerders (Lentiz MBO Greenport, Demokwekerij Westland, GFFX en Gemeente Westland) het bouwbord officieel onthuld. Als alles volgens plan verloopt zal in het voorjaar van 2016 de eerste paal worden geslagen en zal in het najaar 2017 de verhuizing plaats vinden.

nieuwsbrieven

Stap in realisatie nieuwbouw Demokwekerij 2.0