• Sluitkoolplatform 2012

  Komend seizoen is er weer veel te zien op het sluitkoolplatform in Warmenhuizen dat door Proeftuin Zwaagdijk wordt georganiseerd. Een prominente plaats is er voor onderzoek naar bestrijding van trips, rotstrukken en de rassenvergelijking. Deze proeven worden gefinancierd door de telers via het Productschap Tuinbouw. De volgende onderzoeken worden dit jaar op het sluitkoolplatform uitgevoerd:
  – bestrijding trips (Productschap tuinbouw)
  – bestrijding rotstrukken (Productschap Tuinbouw)
  – rassenvergelijking (Productschap Tuinbouw)
  – schimmeldemo
  – bestrijding roodrot
  – onkruidbestrijding
  – bemesting

  Bij de bestrijding van trips wordt ‘naast screening van nieuwe middelen- gekeken of het spuiten aan de hand van een waarschuwingssysteem de effectiviteit van de bespuitingen kan verbeteren. Bij het waarschuwingssysteem wordt de levenscyclus van trips op basis van de temperatuur gevolgd en aangegeven wanneer er volwassen vrouwtjes of larven aanwezig zijn, zodat gericht kan worden gespoten.
  Even als voorgaande jaren hebben telers van de kerngroep sluitkool van LTO-Vollegrondsgroente.net en telersvereniging RoDeKo aangegeven welke witte en rode kool rassen zij in de rassenvergelijking willen zien. Ook dit jaar wordt er gericht op het segment van de 36-ers. Er zijn 10 witte kool rassen (Squadron, Expect, NiZ 17-1127, NiZ 17-1087, Unico, Storka, Coronet, Storema, SV3388JL en SV3389JL) en 3 rode kool rassen (Klimaro, Lodero en Resima).
  Voor het onderzoek naar de bestrijding van rotstrukken wordt de focus gelegd op (niet chemische) behandelingen rond de oogst. Uit onderzoek in 2011 lijkt namelijk dat infectie met de Phytophthora schimmel, die rotstrukken veroorzaakt, met name rond de oogst plaatsvindt. In principe zullen op 5 juni en 15 september open dagen worden gehouden zodat u de resultaten kunt bekijken.

   

nieuwsbrieven

Sluitkoolplatform 2012