• Seed Support activiteiten uitgelicht

    Op www.proeftuinzwaagdijk.nl staan sinds kort de Seed Support activiteiten uitgelicht. Via deze link vindt u al onze diensten.

    Proeftuin Zwaagdijk verricht al vele jaren onderzoek voor de zaadindustrie. De laatste jaren neemt het aantal proeven toe mede door het aansluiten bij Seed Valley in 2008.  De uitbreiding is ondermeer te zien in het aantal rassenproeven. Steeds vaker worden demovelden voor rassen aangelegd in combinatie met het organiseren van open dagen. In groentezaden neemt het aantal kiemtellingen toe. Hierin speelt de ontwikkeling van kiemverbeteraars een grote rol. Deze specialisatie heeft Proeftuin Zwaagdijk de laatste jaren sterk ontwikkeld. Verder groeit het aantal ziekteproeven. Proeftuin Zwaagdijk heeft veel expertise in huis om ziekteproeven uniform te infecteren met allerlei ziekten en plagen.

    Een interessante ontwikkeling voor de zaadindustrie is de teelt van allerlei gewassen op water. Teeltsystemen uit de grond hebben voor telers een aantal potentië voordelen waarmee in de toekomst voldaan kan worden aan hogere markteisen van supermarkten, service providers en afzetorganisaties. De keuze van het juiste ras is voor hydroponic systemen essentieel. Een aantal zaadbedrijven hebben hun rassen inmiddels gedemonstreerd op water tijdens hun open dagen. Proeftuin Zwaagdijk heeft dit begeleid. Voor zaadbedrijven zijn er ook voordelen voor veredeling en zaadteelt. Selectie van rassen kan bijvoorbeeld beter plaatsvinden door de gelijkmatige groei van nieuwe kruisingen op water. Verder geeft de teelt op water in veel gevallen een kortere teeltperiode. Voor de zaadteelt kan dit betekenen dat per jaar meerdere keren geoogst kan worden.

    Lees meer over onze diensten voor zaadbedrijven via deze link.

     

nieuwsbrieven

Seed Support activiteiten uitgelicht