• Rotstrukken in spitskool

    In 2013 heeft Proeftuin Zwaagdijk een proef in spitskool Marshal tegen rotstrukken uitgevoerd voor telers met financiering van Productschap Tuinbouw. Ondanks toepassing van Folio Gold komt regelmatig uitval voor tijdens de bewaring. In 2011 bleek dat met name de omstandigheden rond de oogst wellicht bepalend zijn en infectie kan ontstaan. De nadruk van het onderzoek in 2013 was om middelen direct na de oogst op het snijvlak te spuiten om hiermee aantasting te vermijden. De kool werd tijdens het snijden kunstmatig geïnfecteerd met Phytophthora brassicae. Het resultaat was dat 53% van onbehandelde spitskool door rotstrukken werd aangetast. Bespuitingen met Folio Gold tijdens de teelt hadden geen significant effect op de ontwikkeling van rotstrukken. Een behandeling met een fungicide op de struk na de oogst bestreed rotstrukken goed. Ook vier andere experimentele behandelingen die na het snijden op de struk werden toegepast waren met slechts 3-10% aantasting vergelijkbaar effectief. Verder halveerde snel terugdrogen- of koelen na de oogst de aantasting. In tabel 1 ziet u een impressie van de resultaten.

    Tabel 1 Resultaten bestrijding rotstrukken in spitskool Marshal

     

nieuwsbrieven

Rotstrukken in spitskool