• Roetdauw bestrijding snij-cymbidium

    Van week 38 tot week 48 heeft Proeftuin Zwaagdijk gewasbeschermingsonderzoek uitgevoerd in snijcymbidium. Het doel van deze proef was het vinden van goed werkend bestrijdingsmiddelen tegen roetdauwschimmel in de teelt van snijcymbidium. De proef is uitgevoerd op verzoek van LTO groeiservice en gefinancierd via het Productschap Tuinbouw.

    In de teelt van snijcymbidium kan roetdauw  op de bloem ernstige problemen veroorzaken. Roetdauw is een verzamelnaam voor verschillende schimmels (hoofdzakelijk ascomyceten) die groeien op het oppervlak van plantweefsel. Deze schimmels leven van suikers en of mineralen die zijn afgescheiden door de plant (guttatie) of door insecten. Roetdauwschimmels zijn niet plantpathogeen maar kunnen uiteindelijk wel groeiremmingen veroorzaken doordat de fotosynthese van planten wordt geremd. De Roetdauw is in veel gevallen duidelijk zichtbaar op blad of bloem, waardoor de sierwaarde van de plant sterk kan afnemen.

    In de proef zijn elf middelen beproefd op hun werking tegen roetdauwschimmels. De verschillende gewasbeschermingsproducten, zowel preventief als curatief, zijn gespoten of via de LVM (Low Volume Minister) toegepast. De behandelingen zijn vier maal uitgevoerd met een wekelijks interval. Op het moment van de eerste toepassing waren de eerste symptomen van roetdauw zichtbaar op de bloemen.

    De werking van de verschillende gewasbeschermingsproducten was in de meeste gevallen goed tot zeer goed. De schimmel werd zowel preventief al curatief bestreden. Wel ontstond er na toepassing van enkele producten schade op de bloem.

nieuwsbrieven

Roetdauw bestrijding snij-cymbidium