• Ritnaalden en emelten te lijf met groene chemie

  De afgelopen jaren is er door Proeftuin Zwaagdijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van groene chemie in akkerbouw. De resultaten van de proeven zijn positief en dan met name de resultaten van de proeven gericht tegen bodeminsecten zoals ritnaalden en emelten. De proeven zijn uitgevoerd in mais, aardappelen en rettich.
  In deze gewassen treedt vaak schade op die veroorzaakt is door ritnaalden en emelten door beperkingen en wegvallen van gangbare chemische middelen. De producten uit de “groene chemie” verminderen de schade en zorgen dus voor een kwalitatief goed geoogst product. Het principe van het inzetten van “groene chemie” berust niet op het bestrijden van de ritnaalden en emelten maar op het verjagen cq onaantrekkelijk maken van het gewas.
  Het 100% reduceren van de schade is in proeven is nooit gelukt, maar de uitkomsten zijn vergelijkbaar met de gangbare middelen. Het probleem van de aanwezigheid van ritnaalden en emelten wordt dus niet opgelost.
  De schade aan het gewas wordt wel beperkt. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de producten uit de “groen chemie” preventief moeten worden ingezet. Bij het zaaien/poten van de gewassen moet de eerste toepassing al worden uitgevoerd. Wachten tot er schade optreed en dan een toepassing uit voeren leidt in de meeste geval niet tot de gewenste resultaten.
  Naast de mogelijkheden bij de toepassingen tegen ritnaalden en emelten, zal in de toekomst ook gekeken worden naar de schimmelbestrijding en insectenbestrijding.

  Dit onderzoek is onderdeel van het TKI project ‘groene gewasbescherming heeft de toekomst’.

  Henk de Vries

nieuwsbrieven

Ritnaalden en emelten te lijf met groene chemie