• PT-projecten trips en witte vlieg

    Begin juni dit jaar is Proeftuin Zwaagdijk gestart met het project geïntegreerde gewasbescherming potplanten. Binnen dit door het Productschap Tuinbouw gefinancierde project worden verschillende gewasbeschermingstrategieën beproefd op zowel trips als wittevlieg. Proeftuin Zwaagdijk doet dit project in samenwerking met Ellen Klein van Fytoconsult en wordt daarin ondersteund door LTO groeiservice. Het project wordt uitgevoerd in 7 onderzoeksafdelingen van Demokwekerij Westland en zal 13 maanden gaan duren.

    Zowel trips als wittevlieg zijn in de gangbare potplantenteelt een groot probleem. Deze insecten worden vaak relatief laat herkend en zijn daarbij met de huidige chemische gewasbeschermings-middelen moeilijk te bestrijden. Het toepassen van natuurlijke vijanden zou een goed alternatief kunnen zijn, maar is in verscheidene potplantengewassen nog niet erg succesvol gebleken en staan dan ook nog in de kinderschoenen. De populatieopbouw van biologie gaat in veel teelten te langzaam. Verspreiding van natuurlijke vijanden van de ene plant naar de andere plant is moeilijk te realiseren door de relatief grote potafstanden en het ongunstige microklimaat. De teeltperiode van een groot aantal potplanten is daarbij relatief kort. Telers zullen dan ook na elke teeltwisseling opnieuw moeten starten met de inzet van een ´overkill´ aan biologie, wat geïntegreerde bestrijding duur maakt in vergelijking met andere gewasgroepen.

    De laatste jaren komen er wel steeds meer GNO´s op de markt. De resultaten van deze gewas-beschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong zijn in de praktijk erg wisselend zijn. Dit komt het imago van dit type middelen niet ten goede, terwijl er toch een behoorlijk aantal middelen zijn met potentie.

    In totaal vier afdelingen worden op drie verschillende gewassen geïntegreerde gewasbeschermings-strategieën beproefd op trips. In drie andere afdelingen zal dit worden gedaan op het insect wittevlieg. Binnen het 13 maanden durend project worden er drie teeltronden gehouden met verschillende gewassen waaronder kuipplanten, potrozen en hibiscussen. Met een wekelijkse interval worden deze planten beoordeeld op de aanwezigheid van zowel schadelijke als nuttige insecten. Ook gewaskwaliteit en het ontstaan van negatieve spuitreacties op de planten wordt in deze beoordeling meegenomen.

    Proeftuin Zwaagdijk en Fytoconsult worden binnen dit project ondersteund door verscheidene potplantentelers en leveranciers van chemische en biologische gewasbeschermingproducten.

nieuwsbrieven

PT-projecten trips en witte vlieg