• Project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’

  Sinds juni 2014 loopt bij Proeftuin Zwaagdijk het project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’. Dit project valt onder de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en wordt gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en door private partijen. Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid ontwikkelt een structurele aanpak om schade door ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen.

  De uitvoering van het project wordt hoofdzakelijk gedaan door Proeftuin Zwaagdijk en de Universiteit van Amsterdam (UVA).
  Doelstelling van dit project is de kansen en mogelijkheden te onderzoeken van gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) in de vollegrondsgroente, bloembollen, akkerbouw, glasgroente en sierteelt onder glas met als gevolg nagenoeg emissie- en residuvrije, robuuste teeltsystemen met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

  In 2014 zijn binnen het project 34 verschillende GNO’s onderzocht en in 2015 66. Een deel van de GNO’s is beide jaren onderzocht. De GNO’s bestaan onder andere uit stoffen gewonnen uit planten, schimmels en bacteriën en geurstoffen.

  Geprobeerd is de werking van de GNO’s te verbeteren door onder andere te variëren in toedieningstechnieken, doseringen en schema’s en door het toevoegen van stoffen (uitvloeiers, lokstoffen). Daarnaast is op de UVA gekeken naar de werking van de GNO’s op spintstammen van verschillende herkomsten.

  In de grafiek hieronder zijn de resultaten van de UVA te zien van 3 verschillende GNO’s (groen, rood en blauw) op 10 verschillende spintherkomsten. Bij gebruik van het middel met de groene balken is het percentage dode spintmijten het grootst (vaak bijna 100%). Dit middel heeft in deze test dus de beste werking.gc1

  In de grafiek hieronder staan de resultaten van een meeldauwbestrijdingsproef in tomaat een week na de derde bespuiting. In deze proef is gevarieerd met een GNO met verschillende toevoegingen.

  Alle behandelingen met de GNO hebben een effect op meeldauw met bestrijdingspercentages tot 95%. De werking van één van de behandelingen (GNO+uitvloeier) is vergelijkbaar met de chemische behandeling.

  gc2

  In 2016 worden verschillende GNO’s verder onderzocht en daarnaast worden ook weer nieuwe GNO’s in het onderzoek opgenomen.

  Neemt u voor meer informatie contact op met Ingrid Commandeur via 0228-563164 of ingridcommandeur@proeftuinzwaagdijk.nl

nieuwsbrieven

Project ‘Groene gewasbescherming heeft de toekomst’