• Jaarlijks bezoeken duizenden bezoekers uit het agrarisch bedrijfsleven onze onderzoeksprojecten. Naast excursies, bijeenkomsten en open avonden worden er per jaar zo’n twintig open dagen georganiseerd waarbij kennisoverdracht naar telers, handel en voorlichting centraal staan. Voor 2012 staan de  volgende open dagen gepland. De exacte data worden in de loop van het jaar bekend.

   

  17, 18, 19 april Gewasbeschermingsdagen Demokwekerij Westland
  30 mei Open middag tulp Noordwijkerhout
  juni Open middag tulp Creil
  juni Open middag tulp Zwaagdijk
  juni Open middag teelt bladgewassen op water Zwaagdijk
  juni Graan innovatie avond Oostwaardhoeve
  5 juni Sluitkool open avond Warmenhuizen
  juli Akkerbouw avond Oostwaardhoeve
  september Open dag lelie Noordelijk Zandgebied
  september Open dag lelie ROL
  september Open dag zantedeschia Noordelijk Zandgebied
  september Open middag bolontsmetting Zwaagdijk
  15 september Open middag sluitkool Warmenhuizen
  september Open middag teelt zomerbloemen op water Zwaagdijk
  18, 19, 20 september Gewasbeschermingsdagen Demokwekerij Westland

   

nieuwsbrieven

Programma open dagen