• Proeftuin Zwaagdijk werpt licht op de zaak (LED)

    In het kader van Het Nieuwe Telen is meerlagenteelt in de tulpenbroeierij zeer actueel. Hierbij speelt licht een belangrijke rol, maar onduidelijk is nog welk soort licht en welke lichtintensiteit toegepast moeten worden.

    Proeftuin Zwaagdijk heeft in februari en maart 2011 orienterende proeven gedaan naar de invloed van verschillende soorten licht op de groei van tulpen in de broeierij. Het doel hiervan was een oplossing te vinden voor het probleem dat tulpen onder kunstlicht minder spreiden dan onder daglicht in de kas.

    Wat uit de proeven naar voren kwam was dat tulpen onder blauw (Led en TL) licht langer werden en onder rood Led licht korter bleven. Bij combinaties van rood en blauw Led licht werden de verschillen kleiner. Het beste resultaat tot nu toe ten aanzien van het spreiden van tulpen werd behaald door met een fors hogere lichtintensiteit te werken, maar de spreiding was nog niet gelijk aan die van daglicht. Op dit moment (eind maart) staan proeven in de kas waarbij naar de reactie van de tulp wordt gekeken waarbij ze onder kunstlicht met tien procent kaslicht staan.

    De onderzoeksvraag voor de korte termijn is welke klimaat- en lichtcondities het beste zijn voor de tulp bij een meerlagensysteem van twee tot vier lagen. Voor de langere termijn, als we moeten denken aan broeiflats met misschien wel tien lagen, wordt de vraag actueel hoe een kwalitatief goede tulp (vergelijkbaar met die van daglicht) onder kunstlicht gebroeid kan worden. In dit licht zal Proeftuin Zwaagdijk nog zeker van zich laten horen.

nieuwsbrieven

Proeftuin Zwaagdijk werpt licht op de zaak (LED)