• Praktijknetwerk teelt op water naar de praktijk van start

    Op 19 juni is het startschot gegeven voor het praktijknetwerk ‘teelt op water naar de praktijk’ onder begeleiding van LTO vollegrondsgroente.net. Het netwerk bestaat uit acht vollegrondsgroentetelers welke vorig jaar geïnvesteerd hebben in een teeltsysteem op water. Zij hebben hierin geïnvesteerd omdat zij willen voldoen aan markeisen van de toekomst. Teelt op watersystemen bieden interessante voordelen op het gebied van emissie, residu, teeltsturing en automatisering.

    De overgang van telen in de vollegrond naar telen op water is een grote omschakeling. Tractoren en machines zijn niet meer nodig terwijl watermeters, bemestingsunits en teeltpanelen bestuurd dienen te worden. Dit vraagt van de telers andere kennis en vaardigheden die op het moment miniem zijn. Na het eerste jaar telen lopen de telers dan ook tegen een aantal teeltproblemen aan. Bijvoorbeeld ontsmetting van het water, het juiste teeltmedium- en systeem, juiste bemestingsstrategie.

    In het netwerk wisselen de telers daarom kennis uit met een plantenkwekerij, zaadbedrijf, afzetorganisaties, techniekleveranciers en kennisinstellingen. Ook gaan de telers elkaars watersysteem op een aantal punten realtime vergelijken om tot verbetering te komen. Daarnaast worden op de bedrijven een aantal proeven uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk ter oplossing van gezamenlijke probleemcases. Uiteindelijk willen zij hun teeltsystemen op opschalen om in de toekomst duurzaam en rendabel te kunnen zijn.

     

nieuwsbrieven

Praktijknetwerk teelt op water naar de praktijk van start