• Paprika’s doortelen in de winter met verrood belichting

  Proeftuin Zwaagdijk start vanaf september dit jaar samen met telersvereniging TTO  een belichtingsproef. Hierin gaat onderzocht worden of  het mogelijk is jaarrond te produceren onder groeilicht in combinatie met stuurlicht. De proef zal worden uitgevoerd in twee afzonderlijke kasafdelingen van Proeftuin Zwaagdijk locatie West-Friesland. Door  SON-T lampen te combineren met verrood licht zal worden geprobeerd een volwaardige productie en plantkwaliteit te verkrijgen zodat jaarrond de markt bediend kan worden. De proef wordt uitgevoerd in opdracht van Telersvereniging FresQ en begeleid door zowel onderzoekers, een teeltvoorlichter en telers. Het onderzoek zal 50 weken gaan duren.

  Het realiseren van een jaarrond-productie met SON-T belichting is op dit moment in de paprikateelt geen groot succes. Planten worden onder invloed van het onnatuurlijke licht donker en laten een gedrongen groei zien. Dit resulteert in een matige productie en de rentabiliteit  is daarbij onvoldoende. De afgelopen jaren heeft TTO onderzoek gedaan waarbij verschillende lichtrecepten zijn beproefd in de teelt van tomaat. Het bleek dat onder invloed van verrood licht er meer strekking optreedt in het gewas, wat ten goede komt aan de plantopbouw en lichtbenutting. Op basis van deze ervaring heeft TTO in opdracht van FresQ een onderzoeksvraag opgesteld voor de paprikateelt.

  De proef wordt uitgevoerd in twee afzonderlijke afdelingen zodat lichtregimes, klimaatinstellingen en de voedingsgift apart kunnen worden gestuurd. In beide kasafdelingen worden de planten belicht met een combinatie van SON-T lampen en verrood lampen. De SON-T lampen geven ongeveer 180 µmol/m2/s-1 PAR groeilicht voor de fotosynthese. Dit komt overeen met ongeveer 13.000 lux licht. Op basis van de gewasstand, gewasontwikkeling en modelberekening zal een hoeveelheid verrood licht in beide afdelingen worden ingesteld. In ëën afdeling kunnen drie verschillende variaties worden ingezet. In de andere afdeling zal er een vaste input worden aangehouden. Het verrrood licht wordt gegeven via LED retrofitlampen geproduceerd door het bedrijf Lemnis.

  De plantreactie op verrood kan door Plantlighting redelijk nauwkeurig voorspeld worden via een modelmatige berekening van de fytochroombalans. Dit is de balans tussen het actieve fytochroom (Pfr) en het inactieve fytochroom  (Pr). De rode golflengten stimuleren de aanmaak van Pfr en het verrood lichtspectrum stimuleert juist de aanmaak van Pr. Hoe lager de verhouding rood en verrood hoe meer plantstrekking er mag worden verwacht.

  In overleg met de begeleidende telers, onderzoekers en de teeltvoorlichter worden wekelijks keuzes gemaakt op gebied van klimaatinstellingen, teelthandelingen en te hanteren lichtniveaus.
  Tussentijdse resultaten zullen meerdere keren tijdens de proefperiode bekend worden gemaakt.
  Voor vragen over de status van het onderzoek kunt u contact opnemen met Jeroen Sanders van Proeftuin Zwaagdijk of Stefan Persoon van Inno-Agro.

   

nieuwsbrieven

Paprika’s doortelen in de winter met verrood belichting