• Ozon in de broeierij van tulpen

    In de nieuwsbrief editie van oktober 2010 zijn de eerste resultaten van de proeven met ozon besproken en is genoemd dat Proeftuin Zwaagdijk het onderzoek met ozon in het broeiseizoen 2011/2012 zal voortzetten.

    Inmiddels zijn de proeven in volle gang. De bollen voor de mijtenproeven zijn in de periode juli en augustus geïnfecteerd met bollen’ en galmijten. Hierna zijn de behandelingen met ozon uitgevoerd. Hierbij kregen de bollen verschillende doseringen ozon toegediend (50 en 75 ppm) en dit ëën, drie en vijf keer. Op het moment van schrijven staan de bollen al in de koeling, want de opzet is de bloemen eind januari in bloei te hebben tijdens de eerste marktbroeishow van Proeftuin Zwaagdijk in 2012. Op de foto is een schadebeeld te zien van kernrot in een tulpenbollen als gevolg van mijtschade.

    Daarnaast hebben we een aantal cultivars begin augustus bij een lage dosering ozon (0,06 ppm) gezet. Deze bollen zijn bestemd voor de late waterbroei en worden de gehele preparatieperiode tot aan opplanten blootgesteld aan ozon. We hopen zo aan te kunnen tonen dat hierdoor het percentage Penicillium teruggedrongen wordt en op die manier de kwaliteit van de tulpen verbetert.

nieuwsbrieven

Ozon in de broeierij van tulpen