• Optimalisatie lichtbenutting in de winter

  Deze week gaat er een tomatenproef van start op twee verschillende praktijkbedrijven. Het doel van dit onderzoek is bepalen wat de ideale LAI (Leaf Area Index) is in de winterperiode voor de belichtende tomatenteelt. Op het ene bedrijf wordt de grove tomaat Melice geteeld en op een tweede bedrijf de coctailtomaat Brioso. De proef is gestart op verzoek van een grote groep belichtende tomatentelers met financiering vanuit Kas als Energiebron en onder begeleiding van LTO Noord Glaskracht. De uitvoering is in handen van Demokwekerij Westland.

  De proef heeft naast oogstoptimalisatie en gewasverbetering ook als doel een duidelijke energiedoelstelling. Aangenomen mag worden dat een optimaal groeiendgewas ervoor zorgt dat er geen onnodige verdamping plaatsvindt van ‘niet-nuttig’ blad. Door het verlagen van de totale verdamping is er bijvoorbeeld minder vochtafvoer nodig.

  Op beide bedrijven worden drie verschillende bladplukstrategieën aangehouden, waarbij 33%, 44% en 55% van het totale aantal bladeren wordt verwijderd uit het gewas.

  Door het gewas gedurende de proef goed te monitoren zal er worden bepaald wat het effect is van de verschillende bladplukstrategieën. Er zal o.a. worden gemonitord op groeisnelheid, bladontwikkeling, productie, vruchtgewicht en LAI.

  Metingen op de horizontale en verticale lichtverdeling in het gewas per strategie zullen 5 keer worden uitgevoerd, waarbij er 3 keer zal worden gemeten in de winterperiode en nog 2 maal verdeeld over de rest van het teeltseizoen. De lichtverdeling wordt bepaald middels een Photometric linesensor (Li-cor).

  De proef loopt in principe door tot week 15 van het komende jaar. Na het go-no/go moment zal er worden besloten of het onderzoek nog wordt voortgezet tot aan het einde van het teeltseizoen.

nieuwsbrieven

Optimalisatie lichtbenutting in de winter