• Opening Floratuin

    Onder grote belangstelling is vrijdag 30 maart op feestelijke wijze de Floratuin Julianadorp officieel geopend. Jaap Bond had de eer de opening te verrichten door middel van het hijsen van de vlag. De Gedeputeerde van Noord-Holland benadrukte de het belang van de Floratuin van Arno en Annelies Kroon voor de regio. ‘De bloembollensector biedt veel kansen voor de kop van Noord-Holland. Voor de voorjaarspracht op Keukenhof staan jaarlijks bijna een miljoen bezoekers in de rij. Hier in het Noordelijk Zandgebied,  het grootste aaneengesloten bollengebied te wereld, kan men dit gratis bewonderen. ‘De Floratuin ligt op een centrale locatie en is niet alleen een toeristische trekpleister, maar ook een show- en onderzoekstuin voor de bloembollensector’. Proeftuin Zwaagdijk heeft o.a. een deel van haar bloembollenproeven hier liggen en faciliteert diverse open dagen op de Floratuin.

    ‘De tulpenpluktuin en andere activiteiten op de Floratuin zijn goed voor 15.000 bezoekers per jaar. Dat worden er met de nieuwbouw hopelijk nog meer’, aldus Bond. In 2011 is de Floratuin verder uitgebreid en gemoderniseerd met een ontvangstruimte en nieuwe loods. Het doel is om de komende jaren nog meer toeristen naar het Noordelijk Zandgebied te trekken en bij te dragen aan een impuls in de bloembollenafzet. Om dit te bereiken is een bijdrage gedaan door het plattelandsontwikkelingsprogramma Leader, Provincie Noord-Holland en 9 gemeenten uit de kop van Noord-Holland. De aanvraag is opgezet in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk. Zij voeren ook de projectadministratie. De officië opening was het startschot voor de activiteiten in 2012.

    ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.

     

nieuwsbrieven

Opening Floratuin