• Open dagen bolontsmetting, lelie en zantedeschia op het programma

  Proeftuin Zwaagdijk organiseert in het voorjaar en zomer jaarlijks diverse open dagen in de bloembollen. Door deze dagen blijft u op de hoogte van het lopende onderzoek naar nieuwe teeltstrategieën. De open dagen worden georganiseerd in samenwerking met de opdrachtgevers en financiers van het onderzoek. Op de proefvelden ziet u welke innovatie ontwikkelingen gaande zijn in de betreffende teelt. In mei en juni hebben al open dagen tulp plaatsgevonden in drie kerngebieden namelijk Westfriesland, Noordelijk Zandgebied en Noordoostpolder.  Nu is het de beurt aan lelie en zantedeschia. Kijk voor informatie over de open dagen op www.proeftuinzwaagdijk.nl

  Open dagen lelie en zantedeschia
  In Vledder neemt Proeftuin Zwaagdijk op 24 augustus deel aan de open dag lelie van Stichting ROL (Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland). Op het proefveld heeft Proeftuin Zwaagdijk in opdracht van Agrifirm Plant drie proeven uitgevoerd met onkruidbestrijding, virusbeperking en vuurbestrijding. Vervolgens vindt op 5 september een open dag lelie en zantedeschia plaats bij Floratuin Julianadorp. Lelietelers kunnen proeven op het gebied van bemesting, bolontsmetting, onkruid- en vuurbestrijding bezichtigen. Voor zantedeschiatelers zijn proeven aangelegd met het voorkomen en beperken van Alternaria, knolontsmetting, onkruidbestrijding, plantvitaliteit en bemesting.

  Tijdens de open middagen wordt uitgebreid aandacht besteed aan PlAMV problematiek.  In 2010 heeft dit relatief nieuwe virus voor het eerst grote schade gegeven op de kwekerijen. Vanwege de onbekendheid met dit virus hebben Proeftuin Zwaagdijk en Agrifirm Plant een aansprekende lezing opgezet met nieuwe informatie. Casper Slootweg van PPO, John Kreuk (teler en inzittende regiegroep lelie) en Jack Slijkerman van VWS zullen vanuit hun eigen invalshoek een presentatie houden over PlAMV. Voor zantedeschiatelers zal Kapiteyn uit Breezand een lezing verzorgen. In zijn lezing zal John Kapiteyn zijn visie geven over allerlei aspecten in Nederlandse zantedeschia teelt. Natuurlijk zal ook het eigen bedrijf Kapiteyn Group aan de orde komen.

  Open dag bolontsmetting
  De bolontsmetting van de tulpen staat in de komende periode voor de bollentelers weer op het programma. Bij de uitvoering van de bolontsmetting moet aan allerlei regels voldaan worden. De cocktail wordt steeds ingewikkelder en door de vele adviezen wordt de keuze niet makkelijker. Op 19 september organiseert Proeftuin Zwaagdijk daarom in samenwerking met Agrifirm Plant in haar bedrijfsgebouwen de open middag bolontsmetting.  Vooraanstaande chemiebedrijven alsmede Agrifirm hebben in het seizoen 2011/2012 bolontsmettingsproeven uitgevoerd en zullen tijdens de open middag de resultaten laten zien. Daarnaast worden twee lezingen verzorgd in het kader van spuitlicentieverlenging, onderwerp veiligheid en techniek.

   

nieuwsbrieven

Open dagen bolontsmetting, lelie en zantedeschia op het programma