• Open dagen 2015

  Ook in de zomer organiseren Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland diverse open dagen. De data zijn hieronder te vinden. Het open dagen seizoen is afgetrapt met de Dag van de Tulp en de Vaktentoonstelling. Beide evenementen zijn uitstekend bezocht en zullen ook volgend jaar weer plaatsvinden.

  Op 15, 16 en 23 april is weer een editie van de gewasbeschermingsdagen bij Demokwekerij Westland gehouden. Deze dagen werden georganiseerd in samenwerking met Van Iperen, Brinkman en Horticoop. Elk bedrijf had een aparte dag, waarbij zij hun relaties bijpraten over de ontwikkelingen in gewasbescherming. Telers bezochten in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen. Het onderzoek was deze editie o.a. gericht op de bestrijding van Botrytis, trips en meeldauw in diverse glasgroenten. Volg onze website en social media voor meer informatie over de verschillende open dagen. Hierbij de data:

  19 mei                 Open middag tulp Noordelijk Zandgebied (Julianadorp)
  23 mei                 Demo plantmachines sluitkool
  3 juni                   Open middag tulp Noordoostpolder
  9 – 12 juni            Sakata Flower Trials bij Demokwekerij Westland
  12 juni                 Open middag tulp Zwaagdijk
  13 juni                 Open avond sluitkoolplatform Warmenhuizen
  9 juli                    Open middag akkerbouw
  21 augustus        Open middag lelie Vledder (Drenthe)
  12 september      Open middag sluitkoolplatform
  22-25 september Seed meets Technology
  17 september      Open middag bolontsmetting

  Data nog bepalen
  augustus             Open middag lelie en zantedeschia Noordelijk Zandgebied (Julianadorp)september           Open middag teelt op water
  september           Gewasbeschermingsdagen sierteelt bij Demokwekerij Westland

  Neem voor meer informatie contact op met Ronald Hand van Proeftuin Zwaagdijk

nieuwsbrieven

Open dagen 2015