• Onderzoek koolgalmug en schermrot

    Met het opheffen van het Productschap Tuinbouw is niet de behoefte om onderzoek uit te voeren verdwenen. Juist bij het gezamenlijk aanpakken van knelpunten, vallen de kosten per bedrijf mee. In het afgelopen jaar is dit door broccolitelers opgepakt. Samen met financiering vanuit de bloemkoolcommissie werd de vlucht van de koolgalmug in West-Friesland gevolgd. Hiernaast werd het onderzoek naar bestrijding van schermrot in broccoli door de telers zelf gefinancierd.

    In de afgelopen drie jaar heeft het bestrijden van de koolgalmug volgens vangsten met feromoonvallen zichzelf bewezen. In 2013 werden de vangstgegevens naar een groep telers gestuurd. Dit bleek in een behoefte te voorzien. Op basis van de vangstgegevens kan op het betreffende perceel de gewasbescherming tegen koolgalmug worden uitgevoerd. Voor omliggende percelen is het een indicatie van de plaagdruk. In 2014 werden op koolgalmug gevoelige percelen in Wervershoof, Andijk en Venhuizen twee deltavallen per perceel geplaatst. Dit gaf een goed beeld van de vlucht van de koolgalmug in West-Friesland. De meeste broccolitelers in West-Friesland abonneerden zich op de mail met vangstgegevens die tweemaal per week werd rondgestuurd.

    Schermrot is een groot probleem in de teelt van broccoli. In de laatste weken voor de oogst kunnen Pseudomonas bacteriën het product onverkoopbaar maken. Dit was in de afgelopen jaren in het najaar bij vochtige en relatief warme omstandigheden regelmatig het geval. Groot knelpunt hierbij is dat de handel snel op slot gaat als er ergens schermrot wordt geconstateerd. Daarom treft het optreden van schermrot in feite alle telers. In de afgelopen jaren bleek dat wekelijkse bespuitingen met bitterzout (Epson MicroTop B Mn) en meststoffen met koper, mangaan of borium schermrot verminderden. Het was niet duidelijk welke combinaties het meeste perspectief bieden. Daarom staken de broccolitelers vanuit Vollegrondsgroente.net de hoofden bij elkaar en zetten ze de schouders onder vervolgonderzoek. De behandelingen werden samen met de telers afgestemd. Hiernaast konden producten en toeleveranciers van middelen in onderzoek participeren. De broccolitelers werden diverse keren bij de proeven uitgenodigd, zodat ze de snelle ontwikkeling van schermrot in de proeven goed konden volgen. Ook pasten verschillende telers de resultaten uit de proeven toe op de eigen bedrijven. Door enkele bespuitingen aan het eind van de teelt bleven ze nagenoeg vrij van schermrot, terwijl ze er – naar eigen zeggen – anders dik in waren gelopen.

nieuwsbrieven

Onderzoek koolgalmug en schermrot