• Nieuwbouw Demokwekerij Westland: Start bouw en lancering naam verzamelgebouw
    Op dinsdag 13 september is er een volgende stap gezet in de nieuwbouw van Demokwekerij Westland. Tijdens een ‘eerste paal’ moment, dat plaatsvond op de nieuwe locatie, kwamen ruim 200 gasten bijeen om de start van de bouw te markeren en de naam van het nieuwe verzamelgebouw te lanceren. Aanwezigen waren o.a. participanten, stakeholders, prospects, onderwijs en aankomend pandbewoners.wow

    WOW is de nieuwe naam voor het mondiale kennis- & innovatiecentrum van de glastuinbouw. Een toonaangevend centrum waar onderwijs, onderzoek, innovatie en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. WOW staat voor innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

    Voor Demokwekerij Westland betekent dit dat er een nieuw kassencomplex voor de onderzoeksafdelingen gebouwd zal worden en dat de permanente tuinbouwtentoonstelling, waar voor nationale en internationale bezoekers veel te zien is, verder zal worden uitgebreid. Deze expositieruimte zal in gezamenlijkheid met Lentiz MBO Greenport en Greenport Food & Flower Experience in WOW worden opgezet.

    Demokwekerij Westland initieert en faciliteert teelt- en techniekinnovaties voor de nationale en internationale glastuinbouw. We blijven daarom het toeleverende technische bedrijfsleven bij elkaar brengen en samen met deze bedrijven kijken we naar welke innovaties nodig zijn om de vooraanstaande rol in de wereld te behouden. Tevens verspreiden we teelt en technische kennis en zorgen we ervoor dat deze kennis ook tot rendement wordt gebracht in andere landen. Daarnaast is het nodig – in de wereld die vraagt om verduurzaming- onderzoek te doen naar duurzame methodes/middelen/technieken.
    Door middel van nieuwe faciliteiten blijven we de koppeling maken tussen hoogwaardig onderzoek, kennisoverdracht en innovatie. We laten dan ook graag aan de bezoekers van het nieuwe centrum zien, wat de glastuinbouw voor hen kan betekenen.

nieuwsbrieven

Nieuwbouw Demokwekerij Westland: Start bouw en lancering naam verzamelgebouw