• Niet te onderschatten rol van zuurstof bij drijvende teelt van sla
  Het onderzoek dat Proeftuin Zwaagdijk het afgelopen jaar uitvoerde in de teelt van sla op water toont aan dat zuurstof in de voedingsoplossing m.n. in perioden met snelle groei één van de belangrijkste groeifactoren is.

  In de proeven – uitgevoerd met drijvers zonder luchtkamers – werden in het voorjaar en de zomer zeer grote verschillen in oogstgewicht waargenomen. In het voorjaar waren kroppen geteeld op een continu beluchtte voedingsoplossing (gemiddeld 89% zuurstof gedurende de proef) ruim drie keer zo zwaar als kroppen geteeld op een niet beluchtte voedingsoplossing (gemiddeld 52% zuurstof). In de zomer werden nog grotere verschillen in zuurstofgehaltes gerealiseerd en daarmee nog grotere verschillen in kropgewicht. De foto’s illustreren het verschil in gewasontwikkeling.

  Naarmate er meer proefresultaten beschikbaar komen wordt het verband tussen het zuurstofgehalte en de groei van sla steeds duidelijker. In periode met snelle groei kan zuurstof in de voedingsoplossing als de beperkend factor worden beschouwd. In het najaar – als de groei veel rustiger verloopt – heeft een lagere zuurstofconcentratie een aanzienlijk geringer effect.

  In de geteste teelttechniek werkt een laag zuurstofconcentratie duidelijk als een rem en zorgt daarmee vrijwel zeker ook voor een kwetsbaarder gewas.
  Er zijn technieken waarmee zeer hoge concentraties zuurstof in water kunnen worden gerealiseerd. Meetwaardes tot 300% zijn geen uitzondering. Deze hogere concentratie leidden in de proeven echter niet tot een betere groei of een hoger kropgewicht. Boven de 100% is zuurstof kennelijk aanwezig in een vorm die door de plant niet kan worden benut.

  foto1-mathijsSla geteeld op een voedingsoplossing zonder beluchting en daarmee een relatief lage zuurstofconcentratie

   

   

   

   

   

  foto2-matSla geteeld op een voedingsoplossing met beluchting en daarmee een relatief hoge zuurstofconcentratie

nieuwsbrieven

Niet te onderschatten rol van zuurstof bij drijvende teelt van sla