• Natuurlijk leven natuurlijk telen

  GreenportNHN en Proeftuin Zwaagdijk begeleiden acht bloembollentelers uit het Noordelijk Zandgebied en West-Friesland die samenwerken in het praktijknetwerk ‘Natuurlijk leven, natuurlijk telen’ aan een gezondere landbouw. De groep kwekers probeert op enthousiaste en proefondervindelijke wijze met minder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen een goede kwaliteit bollen te produceren. De leidraad daarbij is het optimaliseren van het bodemleven en plantweerstand.

  De afgelopen 2 jaar zijn de eerste stappen gezet naar de ontwikkeling van een gezondere bodem en verhoogde plantweerstand. Om deze teeltmethode te onderbouwen met cijfers is deze herfst zowel op klei- als zandgrond een proefveld aangelegd door Proeftuin Zwaagdijk waarbij de gangbare bloembollenteelt wordt vergeleken met de ‘ecologische’ bloembollenteelt. Op zandgrond wordt met name de nadruk gelegd op de invloed van een viertal groenbemesters.

  Bloembollenkwekers van het praktijknetwerk gebruiken naast groenbemesters, alternatieve, natuurlijke stoffen om een deel van de kunstmest te vervangen met als doel het bodemleven in evenwicht te brengen. Bij een juiste balans in de bodem zullen gewassen weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen en wordt de groei gestimuleerd. De weerstand van de plant wordt tijdens het groeiseizoen verhoogd door het toedienen van plantversterkers. Het positieve gevolg is dat het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen afneemt.

  De afgelopen decennia is het middelengebruik in de bloembollensector fors teruggedrongen. Echter, de complexiteit groeit. Het middelenaanbod verschraalt waardoor de beheersbaarheid van ziekten en plagen steeds meer onder druk komt te staan. Ondanks de verminderde inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt neemt de weerstand vanuit de samenleving toe. Het imago van de bloembollenteelt is matig. Dit imago uit zich in protestgroepen en activiteiten als Gifklikker.nl. De bloembollenkwekers van het praktijknetwerk proberen het imago te verbeteren door met minder inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen een rendabel bedrijfsresultaat te behalen.

  De financiering van het onderzoek is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Schagen, Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken.

  Proefveld met groenbemesters in september 2014. De bedden voor het planten van de tulpen zijn al ingereden. Kort voor het planten is de groenbemester kort gemaaid.

nieuwsbrieven

Natuurlijk leven natuurlijk telen