• Monitoren energie en kwaliteit

    In het kader van project ‘Energie en kwaliteit in de preparatie en kasperiode in de tulpenbroeierij’ worden bij zes broeierijbedrijven dezelfde tulpen afgebroeid op stilstaand water en op (semi) eb en vloed in de periode januari – maart. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de partijen in de Stuurgroep Schone en Zuinige Bloembollen (KAVB, Productschap Tuinbouw, Agentschap NL en telers). Het doel van het project is de broeikwaliteit te verhogen door oogstverschillen te kunnen verklaren uit gemeten klimaatwaarden. Anderzijds willen de telers met de klimaatwaarden de mogelijkheden tot energiebesparen analyseren. Proeftuin Zwaagdijk meet met loggers temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de kasperiode. Van de geoogste tulpen worden de lengte, gewicht, bloemgrootte, nek, uitval bladkleur en uitbloei gemeten.

nieuwsbrieven

Monitoren energie en kwaliteit