• Meten lichtspectrum en energiebelans met Hortispec

    Al diverse jaren is onderzoek gedaan om de klimaatomstandigheden in de broei van tulpen te verbeteren. Het onderzoek heeft naast bruikbare resultaten ook meer inzicht over het kasklimaat verschaft, maar het kan altijd nog beter. Mede door de voortschrijdende techniek zijn er nog meer mogelijkheden om de kwaliteit van tulpen te verbeteren en ook het energieverbruik te verlagen. De Hortispec is een nieuw ontwikkeld apparaat die bij de broeierij van tulpen van dienst kan zijn. Dit apparaat is een praktisch hulpmiddel voor het meten van lichtspectrum en energiebalans in de kas. De meting dient als een maat voor de totale straling. Hierin wordt meegenomen de straling van de natuurlijke licht- en energiebronnen maar ook de straling van kunstmatige licht- en energiebronnen.

    Indien de energieuitstraling van de plant groter is dan de instraling zal de plant in een stresssituatie raken, de verdamping van de plant zal afnemen en de kans op bladkiepen wordt vergroot. Met de gegevens van de Hortispec kan bepaald worden of de plant voldoende verdampingsmogelijkheden heeft. Naast een verbetering van de productkwaliteit kan naar verluidt 10-20% op de energie bespaard worden doordat het scherm- en energiedoek gerichter aangestuurd wordt.

    Het afgelopen seizoen heeft Proeftuin Zwaagdijk ervaringen opgedaan met de Hortispec. Op verschillende momenten zijn metingen verricht waarbij met name de invloed van het schermen meegenomen is. In het kort komt het er op neer dat het gebruik van de Hortispec extra inzicht geeft over het gedrag van de plant en samenstelling van het licht. Op zonnige dagen en bewolkte dagen waren de verschillen tussen wel/niet schermen klein. Dit biedt mogelijkheden om langer te schermen dan tot op heden gebruikelijk is. In de nacht was de invloed van schermen op de energiebalans zoals verwacht groot.

    Dit jaar wordt de proef uitgevoerd in twee kasafdelingen. De eerste kas wordt standaard aangestuurd en bij de tweede kas wordt gekeken naar de invloed van vaker en langer schermen. Parallel aan de proef worden op een viertal praktijkbedrijven de kwaliteit van de tulpen en de resultaten van de metingen vergeleken met de resultaten uit de proefkassen.

     

nieuwsbrieven

Meten lichtspectrum en energiebelans met Hortispec