• Meer dan 30 hectare akkerbouw

  Meer dan 30 ha akkerbouw. Menig akkerbouwer teelt op grotere schaal maar voor Proeftuin Zwaagdijk is deze hoeveelheid onderzoek een unicum. Inmiddels wordt er volop gezaaid en geplant bij Proefboerderij Oostwaardhoeve. Ook de eerste proefwerkzaamheden zijn begonnen. Proeftuin Zwaagdijk voert sinds 2010 haar akkerbouwonderzoek uit op deze veelzijdige locatie in de Wieringermeer. Hieronder een kort overzicht van ons onderzoek in een diversiteit aan gewassen.

  Aardappelen
  Gewasbescherming tegen Phytophthora, Alternaria, Rhizoctonia (knol- en rijenbehandelingen tijdens poten), Erwinia, virus, nematoden (o.a. chitwoodi) en schurft. Verder op het gebied van bemesting onderzoek naar blauwgevoeligheid en verschillende duurzaamheidsconcepten. Ook is er een rassendemo aangelegd.

  Suikerbieten
  In suikerbieten is ook een rassendemo aangelegd. Daarnaast veel onderzoek naar zaadcoatingen.

  Granen
  De onderwerpen van het onderzoek in graan zijn ziektebestrijding (DON-gehalte), groeiregulatie, bemesting, onkruid en luisbestrijding.

  Uien
  In uien vindt veel onderzoek plaats naar nieuwe producten voor onkruidbestrijding en bemestingsconcepten. Verder proeven met gewasbescherming tegen uienvlieg en nematoden. Daarnaast is een grote rassendemo aangelegd.

  Wortelen
  Het onderzoek in wortelen richt zich vooral op Cavity Spot, Sclerotinia, Alternaria en valse meeldauw.

  Andere gewassen zijn maïs, rettich, groenbemesters en koolzaad. De proeven richten zich o.a. op screening, effectiviteit, toelating (GEP, TNG), kunstmatige infectie, residu, kieming, selectiviteit van zaadcoatingen en regenvastheid. Het onderzoek is te zien tijdens eventuele rondleidingen en de open dag akkerbouw op 18 juli. Een prachtige gelegenheid voor telers en belanghebbenden om de nieuwste teeltinnovaties in de akkerbouw te bekijken.

nieuwsbrieven

Meer dan 30 hectare akkerbouw