• Lichtonderzoek in tomaat zet door

  Voor het vierde jaar op rij voert Proeftuin Zwaagdijk onder projectleiding van Inno’Agro belichtingsonderzoek uit op tomaat bij Demokwekerij Westland. Het onderzoek dat zich dit jaar vooral richt op verschillende lichtbronnen en verschillende lichtspectra is aangevraagd door telersvereniging Tuinbouw Techniek en Ontwikkeling (TTO). De sector investeert in dit project via Productschap Tuinbouw. Daarnaast heeft Het ministerie van EL &amp I een bijdrage toegezegd.

  Het onderzoek borduurt voort op drie voorgaande jaren van LED onderzoek. De voorgaande onderzoeken hebben een beeld gegeven over de tekortkomingen van LED belichting, maar ook van Son’T belichting. In het teeltseizoen 2010 ‘ 2011 lag de nadruk van het lichtonderzoek in tomaat vooral op het energievraagstuk. In dit onderzoek werden rode en blauwe ledlampen gebruikt om planten te belichten. Ledbelichting werd in deze proef gecombineerd met het toepassen van infrarood lampen en extra groeibuizen. Hieruit bleek welke minimale warmte behoefte een tomatengewas onder belichting nodig heeft.

  Ten tijde van de onderzoeken de afgelopen jaren bleek ook duidelijk dat het spectrum met rode en blauwe LED’s voor de belichting niet afdoende zijn. Experimentele onderzoeken met ondermeer daglicht lampen in sla en komkommer toonden aan dat er nog verbetering mogelijk is, zowel aan het monochromatische LED licht als aan de Son’T. De drie kwekers van de begeleidingsgroep alsmede de onderzoekers achtten de tijd dan ook rijp om onderzoek te doen naar lichtkleuren op de groei en ontwikkeling van een tomatengewas. Belangrijk hierbij is het uittesten onder praktijk omstandigheden. Om een brug met de wetenschappelijke kennis te maken is lichtonderzoeker Sander Hogewoning van Plant Lighting toegevoegd aan het onderzoeksteam.

  Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft TTO besloten een onderzoek op te starten met zes verschillende lichtbronnen en lichtspectra:

  1. Son’T licht met Plasma lampen
  2. Rood/blauw’led met Plasma lampen
  3. Led rood/blauw
  4. Led rood/blauw met Verrood’licht
  5. Led (parlicht)
  6. Led (zonlicht)

  De proef is gestart begin oktober en zal tot juni 2012 duren. De proef wordt uitgevoerd en ondersteund door een team van verschillende onderzoekers en telers. Het belangrijkste doel is een antwoord te geven op de vraag welk lichtspectrum de beste resultaten geeft in een belichte tomatenteelt.

   

nieuwsbrieven

Lichtonderzoek in tomaat zet door