• LED-cellen bij Proeftuin Zwaagdijk

  Ruim een half jaar geleden is met de bouw van twee LED klimaatcellen begonnen bij Zwaagdijk. Tijdens de cursus “Telen zonder natuurlijk licht (TZNL)” gegeven door HAS Den Bosch hebben de cellen voor het eerst dienst kunnen doen, en hoe!?

  Inmiddels hebben er verschillende proeven plaatsgevonden in de cellen en kunnen wij niet anders concluderen dan dat de klimaatcellen een fantastische investering zijn. Het is een unieke manier van telen, de interesse vanuit het bedrijfsleven liegt  er niet om. Toepassingen waarin geteeld wordt  onder LED-condities in cellen nemen exponentieel  toe, omdat de teler de mogelijkheid heeft om de invloed van externe factoren tot een minimum te beperken en inputs met zeer grote nauwkeurigheid bij het gewas te krijgen. Een voorbeeld: tijdens de cursus TZNL is gemeten hoe de lichtdistributie in de cel is. De gewenste hoeveelheid licht door de gebruiker ingesteld is vergeleken met de gemeten waarde op verschillende plekken in de cel. Metingen hebben plaatsgevonden met maar liefst drie verschillende lichtmeters  om een goede betrouwbaarheid te krijgen en tevens een vergelijking tussen de lichtmeters te maken. Met het resultaat kunnen we meer dan tevreden zijn, een fout groter dan 1% is niet gevonden.

  In de cellen zijn 4 verschillende lichtsoorten geplaatst: wit, rood, blauw en verrood licht.  De totale hoeveelheid PAR licht in de cellen kan oplopen tot maximaal 465 µmol/m2/s, verrood is hierin niet meegenomen. In een kas is het maximum vaak bij 200 µmol/m2/s bereikt. Een LED klimaatcel bevat 9 modules, waarin verschillende behandelingen gelijktijdig toegediend kunnen worden met een beschikbaar oppervlakte van 1,3 m2 per behandeling. Per module zijn er ook nog eens vier verschillende tijdklokken in te stellen om zo de daglengte of lichtsoorten aan te passen: 8 uur blauw licht, gevolgd door 5 uur wit licht, 6 uur rood licht, 4 uur verrood licht en 1 uur compleet donker is geen probleem. De klimaatcellen zijn dus ideaal om een pilot te starten voor een bedrijf die de overtuiging heeft om in de toekomst meer te gaan doen met LED.

  Zelf heeft Proeftuin Zwaagdijk enkele proeven uitgevoerd op kool, plantuien en sla. Bij sla was een grote variatie in bladvorm en strekking te zien onder invloed van verschillende lichtbehandelingen. De plantuien hadden voornamelijk verschil in wortelgroei, maar ook de stevigheid van de plant en de ontwikkeling van het tweede pijpje liep sterk uiteen. Bij de kool hebben we kleine verschillen gezien in wortelgroei en lengte, maar de grootste verschillen waren te vinden bij de waslaag. Wij hebben gezien dat onder bepaalde lichtomstandigheden de waslaag van planten sterk beïnvloed kan worden.

  led1

                                                          Grote verschillen in waslaag bij kool met negen lichtbehandelingen

  Proeftuin Zwaagdijk biedt aan om ondersteuning te verlenen bij proeven, maar totale afsluiting van de cel voor buitenstanders in verband met discretie heeft in het verleden ook al plaatsgevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat de LED klimaatcellen een belangrijke positie gaan innemen in de toekomst. De cellen zijn breed inzetbaar en de teler is in staat om de teelt nog beter te sturen. Zeker voor waardevolle, hoogwaardige plantmaterialen zoals gebruikt bij de veredeling kan een LED klimaatcel deuren openen.

  led2led3

  Grote verschillen in wortelgroei bij plantuien met twee lichtbehandelingen  

  Neemt u voor meer informatie contact op met Menno Huting via 0228-563164 of mennohuting@proeftuinzwaagdijk.nl

nieuwsbrieven

LED-cellen bij Proeftuin Zwaagdijk