• Landelijke pioenendag: inzetten op kwaliteit

  Ruim 300 bezoekers bezochten op 23 februari tijdens de Agribeurs de Landelijke Pioenendag. In samenwerking met Agrifirm en LTO Groeiservice werden diverse presentaties verzorgd over bemesting, onkruidbestrijding, marktinformatie en arbeid. Zwaar inzetten op kwaliteitsverhoging bleek voor komend teeltseizoen een algemene aanbeveling.

  In 2002 bedroeg de veilingaanvoer van pioenen 17 miljoen stuks, in 2010 was dat verviervoudigd tot bijna 70 miljoen takken. Dat had een prijsdaling tot gevolg van 52 cent per steel in 2002 naar 36 cent in 2010. ‘Dat viel nog mee, stelde Gerard Gardien van FloraHolland op de Landelijke Dag Pioenen in Zwaagdijk. ‘Ten opzichte van 2009 is de prijs maar een cent gedaald, bij een aanvoerstijging van 16 procent’.

  Desondanks was de prijs niet best, zoals ook Nico Blom, voorzitter van de werkgroep Pioenen binnen de Landelijke Commissie Zomerbloemen constateerde. Wat ook niet meehielp volgens Nico Blom waren de ongunstig vallende feestdagen en het koude voorjaar, gevolgd door een hittegolf. Dat zorgde ervoor dat er in het begin van het pioenenseizoen relatief weinig aanbod – dus hoge prijzen – waren, terwijl er in het hoofdseizoen te veel aanbod op de markt kwam. Gardien van FloraHolland koppelde daar meteen het kwaliteitsprobleem aan vast. Bloemisten en consument waren nogal eens teleurgesteld over de matige uitbloei, veroorzaakt door te rauwe aanvoer vooral vroeg in het seizoen. Reden voor FloraHolland om zwaar in te zetten op kwaliteitsverhoging.

  Jeroen van Hulst van Flowerwatch deed een schikbarend boekje open over het kwaliteitsverlies. Hij volgde de temperatuur en kwaliteit van pioenen tijdens vliegtransport, zeetransport en vervoer per vrachtwagen. Met name in transport per vrachtwagen en vliegtuig komen zelfs binnen Europa nog enorme temperatuurvariaties voor, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van pioenen.

  Pioenen zijn een arbeidsintensief gewas, waarbij er vooral tijdens de seizoenspieken grote behoefte is aan tijdelijk personeel. Jules Sanders, beleidsmedewerker LTO Noord, zette diverse arbeidsvormen uiteen waar telers uit kunnen kiezen. Hierbij was de ‘regeling kleine baantjes’ de goedkoopste vorm, en uitzendarbeid de duurste.

  Tenslotte kwam een aantal teeltaspecten aan bod. Jolanda Wijsmuller gaf toelichting over het onkruidbestrijdingsmiddel Basta 200 als opvolger van het verdwenen Gramoxone. Hubert Willems van Alzchem Trostberg Gmbh stelde dat kalkstikstof (CaCN2) een onkruidbestrijdende werking heeft en bovendien effectief is tegen slakken en schadelijke bodemschimmels. Voor kwade schimmels, zoals Botrytis Peaonia heeft BASF het preventief werkende Collis in haar pakket. Wilco Bonekamp gaf toelichting en adviseerde om uit resistentie-oogpunt het aantal bespuitingen tot maximaal drie te beperken.

nieuwsbrieven

Landelijke pioenendag: inzetten op kwaliteit