• Knelpunten groenteteelt opgepakt in PT-proeven

  Voor diverse, door telers aangedragen knelpunten in de teelt van vollegrondsgroenten gaat Proeftuin Zwaagdijk in 2011 op zoek naar oplossingen. Het gaat om onderzoek naar bestrijding van een aantal ziekten en plagen in diverse gewassen. In nauw overleg met telers en de producenten van gewasbeschermingsmiddelen worden bestaande en experimentele middelen met elkaar vergeleken, met als doel te komen tot toelating van effectieve middelen.

  Sluitkool en spitskool
  In sluitkool wordt op het sluitkoolplatform in Warmenhuizen onderzoek gedaan naar de bestrijding van trips en echte meeldauw. Ook wordt hier een proef in spitskool tegen rotstrukken opgezet.

  Bloemkool en broccoli
  Voor telers van bloemkool en broccoli wordt gekeken of geleide bestrijding van de koolgalmug op basis van vangsten perspectief biedt om middelen optimaal in te zetten. Op een van de locaties loopt ook een proefje in spitskool mee.

  Spruitkool
  In spruitkool vormt de late koolvlieg een probleem. In de zoektocht naar effectieve middelen worden twee proeven uitgevoerd.

  Witlof
  Sclerotinia geeft in witlof in de trek vaak grote problemen als er niets tegen wordt gedaan. Om gezonde pennen te oogsten wordt op de bestrijding van Sclerotinia in het veld ingezet.

  Peen
  Wortelvlieg is het grootste knelpunt in de teelt van peen. Op plaatsen met een hoge infectiedruk worden proeven aangelegd en middelen gescreend.

  Sla
  In sla wordt ingestoken op de bestrijding van onkruid en de bestrijding van rupsen.

  Rettich
  Tegen ritnaalden is er vanuit PT een project in rettich.

  Chinese kool en paksoi
  Door gebrek aan effectieve middelen tegen rupsen in kleine teelten als Chinese kool en paksoi wordt ook hiervoor onderzoek ingesteld.

   

nieuwsbrieven

Knelpunten groenteteelt opgepakt in PT-proeven